Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Maj 1996

Na stanowisko profesora zwyczajnego mianowani zostali:
prof. dr hab. Tadeusz Dłotko - WMFCh
prof. dr hab. Kazimierz Szymiczek - WMFCh
prof. dr hab. Wiktor Zipper - WMFCh

Tytuł naukowy profesora otrzymali:
prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska - WBiOŚ
prof. dr hab. Wiesław Dudek - WRTV

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŚ powołani zostali:
prof. dr hab. Sylwester Wróbel - WNS
prof. dr hab. Marek Barański - WNS
prof. dr hab. Danuta Ostaszewska - WFil.

Stopień doktora habilitowanego uzyskali:
dr hab. Danuta Skrzypek - WMFCh
dr hab. Wojciech Kaute - WNS