Z bibliotecznej półki - Maj 1996

Multilingual Lexicon of Higher Education. Vol. 2. Central and Eastern Europe also including Greece, Israel and Turkey. Ed. Adrian Nicolescu. M*nchen: Saur 1996, 315 s.

W zeszłym roku anonsowaliśmy słownik terminologii szkolnictwa wyższego "Multilingual Lexicon of Higher Education" vol. 1 obejmujący kraje Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. W roku bieżącym ukazał się i zakupiliśmy tom drugi tego wydawnictwa obejmujący 17 języków i 19 krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Grecję, Izrael i Turcję. Jak zaznaczono we wstępie do tego tomu, praca nad nim nastręczała trudności, ponieważ trzeba było brać pod uwagę szybkie i gwałtowne zmiany w dziedzinie edukacji zachodzące w byłych krajach komunistycznych. Wszystkie te kraje wprowadzają zmiany w ustawodawstwie dotyczącym nowych koncepcji w edukacji (szkolnictwo prywatne, niezależność uczelni, autonomia i in. ) co odbija się na terminologii. 2. 825 haseł słownika odzwierciedla wszystkie te zmiany i pozwala użytkownikowi lepiej zrozumieć ich zakres i znaczenie.

Pozostając przy słownikach chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwie inne publikacje dotyczące terminologii:

Gilbert Held: Dictionary of Communications Technology. Chichester: John Wiley 1995, 501 s. Słownik zawiera ponad 9000 aktualnych terminów, ich definicji oraz skrótów z zakresu telekomunikacji, uzupełnionych prawie 300 ilustracjami i tablicami.

David Robertson: A Dictionary of Modern Politics. 2nd ed. London: Europa Publications Ltd 1993, 495 s. Drugie wydanie tego słownika (wydanie pierwsze ukazało się w 1984 roku) właściwie jest nowym wydawnictwem, ponieważ musiało zostać gruntownie przepracowane i uaktualnione. W niektórych hasłach dokonano tylko niewielkich zmian, inne musiały zostać zmienione całkowicie. Niektóre hasła odpadły, przybyło natomiast sporo nowych - obecne wydanie jest znacznie obszerniejsze od poprzedniego. W sumie słownik zawiera ponad 500 obszernych haseł, będących czasem miniesejami. Jest cennym źródłem informacji dla każdego, kto interesuje się polityką i bieżącymi sprawami międzynarodowymi.