Nowe książki - Listopad 1996

W Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazały się:

P r a c e    n a u k o w e

LITERATUROZNAWSTWO. Józef Budzyński: Dramat i teatr szkolny na Śląsku (XVI-XVIII wiek), Katowice 1996, index, bibl., aneks, 6 zł

Przełomy: rok 1956. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej. Red. Włodzimierz Wójcik przy wsp. Mariana Kisiela. Katowice 1996, res., sum., index, 9 zł

Representations of the Erotic. Ed. by Tadeusz Rachwał and Tadeusz Sławek, Katowice 1996, fig., res., streszcz., 6 zł

Word - Subject - Nature. Studies in Seventeenth - and Eighteenth-Century Culture. Ed. by Tadeusz Rachwał and Tadeusz Sławek. Katowice 1996, res., streszcz., 11 zł

PEDAGOGIKA. Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej. Materiały z konferencji naukowej nt. "Teoretyczne i praktyczne oferty edukacyjne we współczesnej pedagogice i ich źródła historyczne", Red. Danuta Drynda, Dorota Ekiert-Grabowska, Władysława Łuszczuk. Katowice 1996, sum., Zsfg., 7 zł

NAUKI O ZIEMI. Stanisław Ostaficzuk: Geoecology of the Nigerian part of the Lake Chad Basin. Katowice 1996, bibl., fot., mapy, rys., streszcz., Zsfg., 20 zł

International Conference on Karst-Fractured Aquifers Vulnerability and Sustainability. A selection of papers presented at the Conference held in Katowice-Ustroń, Poland, June 10-13, 1996. Ed. by Andrzej Różkowski, Andrzej Kowalczyk, Jacek Motyka, Krystian Rubin. Katowice 1996, bibl., rys., tab.,

MATEMATYKA. "Annales Mathematicae Silesianae". Vol. 10. Red. kolegium. Katowice 1996, bibl., 5, 50zł

Maciej Sablik: Basic sets for functional equations. Katowice 1996, bibl., streszcz., r*s., 4 zł

FIZYKA I CHEMIA METALI. Grzegorz Haneczok: Wzajemne oddziaływanie atomów roztworu międzywęzłowego w metalach o strukturze bcc. Katowice 1996, bibl., rys., tab., sum., Zsfg., 5 zł

TECHNIKA. Zygmunt Surowiak, Vladimir P. Dudkevich: Cienkie warstwy ferroelektryczne. Katowice 1996, bibl., rys., tab., indeks nazwisk, sum., rez., 15 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Irena Marszakowa_Szajkiewicz: Bibliometryczna analiza współczesnej nauki. Katowice 1996, rys., schem., tab., bibl., rez., sum., 8 zł

C z a s o p i s m a

"Archiwum nauki o materiałach" 1996, t. 17, nr 1 (kwart. ), red. nacz. Zbigniew Bojarski, bibl., rys., streszcz., abstracts, 4 zł (wespół z Wydziałem IV Nauk Technicznych PAN)

"Archiwum nauki o materiałach" 1996, t. 17, nr 2 (kwart. ), red. nacz. Zbigniew Bojarski, bibl., rys., tab., streszcz., abstracts, 4 zł (wespół z Wydziałem IV Nauk technicznych PAN)

S k r y p t y

LITERATUROZNAWSTWO. Gabriela Poręba, Stanisław Poręba: Historia literatury rosyjskiej 1917-1991 (dodruk). Katowice 1996, bibl., fot., indeks nazwisk, 14 zł

PSYCHOLOGIA. Psychologia pomocy. Wybrane zagadnienia. Red. Katarzyna Popiołek. Katowice 1996, bibl., rys., aneks, 6 zł

MUZYKA. Helena Danel-Bobrzyk, Maria Gruchel, Piotr Gruchel, Jadwiga Sikora: Jak słuchać muzyki w klasach 1-3. Propozycje metodyczne dla studentów i nauczycieli. Katowice 1996, nuty, 3 zł

Maria Kubica-Skarbowska: Podstawy improwizacji fortepianowej. Wersja techniczno-akordowa. Katowice 1996, nuty, 4 zł

BIOLOGIA. Sędzimir M. Klimaszewski, Aleksander Herczek, Wacław Wojciechowski, Ladislav Jedli*ka, Josef Halgo*: Zarys entomologii ogólnej. Red. Sędzimir Maciej Klimaszewski. Katowice 1996, bibl., rys., fot., 8 zł

MATEMATYKA. Joanna Ger: Kurs matematyki dla chemików. Katowice, 1996, bibl., skorowidz, 9 zł

Poza wydawnictwem ukazały się:

A. Mickiewicz: Dziady część III. Z opracowaniem szkolnym. Wstęp i objaśnienia Marek Piechota. Opracowanie dydaktyczne Krystyna Heska-Kwaśniewicz i Bogdan Zeler. Wydawnictwo "Książnica", Katowice 1996, ss. 263.

Jan Amos Komeński. Kolokwium polsko-czeskie. Red. Jan Malicki, Jana Raclavska, Dariusz Rott, Katowice-Ostrawa 1996, Wydawnictwo "Śląsk"

Jerzy Mioduszewski, Ciągłość. Szkice z historii matematyki. Warszawa 1996, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Nakładem Filii w Cieszynie ukazała się: Literatura v *esk*m a` polsk*m Slezsku-Literatura na Śląsku czeskim i polskim. Red. Ji *i Urbanec, Edmund Rosner. Uniwersytet Śląski-Filia w Cieszynie, 1996, s. 150., 2 nlb.