Kronika Uniwersytecka - Listopad 1996

DECENTRALIZACJA, POKÓJ I PRZYJAŹŃ

10 października na dwa dni zjechali się do Cieszyna rektorzy, dziekani i kierownictwo administracyjne na robocze seminarium poświęcone głównie praktycznej realizacji idei dalszej decentralizacji uczelni. Zaproszono także dwóch kompetentnych przedstawicieli uczelni, które proces usamodzielniania wydziałów mają bardziej zaawansowany (Politechniki Śląskiej i UJ), aby podzielili się swymi doświadczeniami. Dla części uczestników spotkania, mniej doświadczonych w zarządzaniu uczelnią (czyt. pełniących swe funkcje po raz pierwszy) była to również okazja bardziej elementarnego dokształcenia się w dosyć skomplikowanej problematyce związanej z prawnymi, organizacyjnymi a zwłaszcza finansowymi zasadami funkcjonowania uniwersytetu. Gdyby nie poważny i zarazem wyczerpujący profil spotkania można by napisać, iż odbyło się ono pod hasłem "Niech żyje pokój i przyjaźń między... dziekanami" (Nb. to hasło skandowali studenci w pierwszym po powołaniu UŚ pochodzie pierwszomajowym. Uniwersytet, jak pamiętamy, powstał z połączenia dwóch uczelni).

EDUKACJA A PROBLEMY POGRANICZA

18 - 19 września dyskutowano - za sprawą Zakładu Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Filii oraz warszawskiej WSP i Społecznego Zespołu Badań Kultury i Oświaty Pogranicza - nt. : "Edukacja a problemy pogranicza" (także litewskiego, białoruskiego i ukraińskiego). Obrady odbywały się w hotelu "Narcyz" w Ustroniu - Zawodziu. Zwiedzono także Dom Polski im. Żwirki i Wigury w Cierlicku na Zaolziu, spotkano się z młodzieżą i gronem pedagogicznym szkoły podstawowej i gimnazjum z polskim językiem nauczania.

GOŚCIE Z CHIN

8 i 9 października gościliśmy w Katowicach i Cieszynie delegację pięciu rektorów chińskich uczelni. Rektorzy z ChRL uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego w Filii w Cieszynie, zwiedzali miasto a także spotkali się z władzami rektorskimi UŚ. Goście z Chin przebywali w Polsce od 6 do 12 października na zaproszenie ks. prof. Stanisława Wielgusa, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program ich wizyty w naszym kraju obejmował m. in. pobyt w Lublinie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Łódzkim. Była to rewizyta rektorów chińskich za wizytę w ub. roku pięciu rektorów uniwersytetów polskich (pośród nich był również prof. Maksymilian Pazdan).

KOMUNIKACJA - DIALOG - EDUKACJA

130 osób uczestniczyło w konferencji naukowej nt. : Komunikacja - Dialog - Edukacja" zorganizowanej w dniach 24 - 26 września w cieszyńskiej Filii. Na zaproszenie Instytutu Pedagogiki do miasta nad Olzą przybyli naukowcy - pedagodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, Opolskiego, Toruńskiego, Łódzkiego, Lubelskiego. Byli wykładowcy WSP z Krakowa, Kielc, Słupska, Olsztyna, Rzeszowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Bydgoszczy, Szczecina. Na konferencyjnej mapie pojawiła się nawet Góra Kalwaria, Piaseczno i Ożarów Mazowiecki; z zagranicy - z Ostrawy.

STUDIA Z KOMENTARZEM

Zgodnie z zapowiedzią naszego Wydawnictwa ukazał się starannie wydany w postaci książkowej "Regulamin Studiów w Uniwersytecie Śląskim" zawierający rzetelny, prawniczy komentarz autorstwa prof. Kazimierza Zgryzka. Autor komentarza już drugą kadencję stosuje regulamin studiów w roli prodziekana Wydziału Prawa i Administracji a ponadto przewodniczył senackiej podkomisji, która przygotowała obowiązującą od 1 października nowelizację Regulaminu. Praca została wydana w nakładzie 500 egzemplarzy i zapewne znajduje się już w dziekańskich i rektorskich biblioteczkach podręcznych (może nawet na biurkach? ) a powinna się znaleźć - na pożytek drugiej strony procedury "regulacyjnej" - we wszystkich bibliotekach wydziałowych.

Tak więc jesteśmy, być może, pierwszym uniwersytetem, który ma taką publikację. Czy nie warto pomyśleć - idąc "za ciosem" - o komentarzu do regulaminu rekrutacji na studia? Aby na przyszłość uniknąć przykrych dla uczelni i, poniekąd, kompromitujących przegranych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym z kandydatami, którzy skutecznie zaskarżyli nasze decyzje o odmowie przyjęcia ich na studia.

EUROTOMANI

Dorota Czerny

Od kilku miesięcy na naszym uniwersytecie działa nowa, międzynarodowa organizacja studencka - AEGEE - Association des Etats Generaux des Etiudants de l`Europe. W całej Europie "anteny" (lokalne komórki AEGEE) skupiają ponad 15 000 studentów - od Portugalii po Rosję i od Norwegii po Grecję. Głównym celem AEGEE w momencie jej założenia było propagowanie idei zjednoczonej Europy. Po upadku komunizmu AEGEE zwróciło się do studentów państw, które dotychczas były odgrodzone "żelazną kurtyną". Teraz na każdej konferencji, letnim uniwersytecie (Summer University) czy forum AEGEE, spotykają się studenci z dwóch części Europy po to, aby się poznać i wspólnie podyskutować nad przyszłością Europy.

W Katowicach AEGEE powstało już w 1991 roku. Na początku działało na Akademii Ekonomicznej, potem Śląskiej Akademii Medycznej - aż w końcu inicjatywę podjęli studenci Uniwersytetu Śląskiego. AEGEE Katowice liczy ponad stu członków z różnych wydziałów - politologii, filologii, prawa, kulturoznawstwa... To, że do AEGEE należą studenci tylu kierunków spowodowane jest różnorodnością tematyki i problemów jakimi się zajmują. "Media - Challenge for Young Generation", "Nationalism", "Security in Europe", "Spotlight on Dark Age - Middleages", "Student`s Rights", "Energy I, II" - oto przykłady kilku tylko konferencji. W Katowicach AEGEE organizuje dwie konferencje w 1997 roku - "National Minorities - From Racism to Tolerance" w ramach programu PHARE and TACIS Democracy Programme, wspieranego przez Radę Europy oraz "Literatura krajów postkomunistycznych wobec nowej rzeczywistości".

AULA ROŚNIE

Aula WNS-u rośnie a z nią rosną nasze serca - że wreszcie coś, od dawna dramatycznie potrzebne, wydobyło się ze strefy życzeń i marzeń i staje się realne. Na zdjęciu aula w stanie z przełomu września i października. Bardzo już przypomina to co pokazywaliśmy na naszych łamach przed niespełna rokiem - jako zdjęcie makiety. Wydziałowi Nauk Społecznych budowa bardzo zakłóca wewnętrzną komunikację i ciszę. Ale jakoś to trzeba będzie przetrzymać. Najważniejsze, że we wrześniu przyszłego roku w auli zaplanowano już dwie konferencje a i inauguracja następna - być może - tam się odbędzie. zdjęcie

PODGLĄDNIĘTE

U Pana dyr. Jelonka na biurku podejrzeliśmy sporych rozmiarów dokumentację, na stronie tytułowej opatrzonej bodaj takim napisem: "Opracowanie koncepcyjne gmachu Wydziału Prawa i Administracji". Żeby nie zapeszyć wstrzymamy się jeszcze miesiąc z prezentacją owej - naszym zdaniem - wielkiej piękności budowli, bardzo przypominającej połówkę wysokiego tortu. Oby wypiek owego tortu ruszył jak najrychlej.

W POGONI ZA KSIĄŻKĄ

zdjęcie W październiku byliśmy uczestnikami lub świadkami dorocznej pogoni za podręcznikami i skryptami. Nasze wydawnictwo wystawiło swą ofertę na inaugurację i potem w rektoracie (na zdjęciu). Ale chwała także studentom- prawnikom z ELSY za zorganizowanie w siedzibie WNS-u kiermaszu książki prawniczej i przyciągnięcie na niego 6 firm wydawniczych. Był tłok i chyba niezłe obroty. I diablo drogo.