Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Listopad 1996

Na stanowisko profesora zwyczajnego powołany został :
Prof. dr hab. Janusz Zieliński WMFCh

Stopień doktora habilitowanego uzyskał:
Dr hab. Antoni Kocot WMFCh

Stopień doktora uzyskała:
Dr Bożena Żmigrodzka WFil