SPROSTOWANIE

Pan prorektor prof. Jacek Jania wytknął nam, że w poprzednim numerze w ramach prezentacji władz rektorskich błędnie został przypisany geologii, gdy tymczasem to czym się naukowo zajmował i zajmuje nadal należy do geografii. I dodał - aby lepiej nam uświadomić nasz błąd - że to tak, jakby filozofa pomylić z filologiem. Zrozumieliśmy, prostujemy i przepraszamy.