Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Październik 1998

Tytuł naukowy profesora otrzymali:
Prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna WFil.
Prof. dr hab. Antoni Budniok WT
Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz WNS

Na stanowisko profesora zwyczajnego mianowani zostali:
Prof. dr hab. Stefan Ernst WMFCh
Prof. dr hab. Paweł Migula WBiOŚ
Prof. dr hab. Zbigniew Żechowski WNS

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:
Dr hab. Ewa Jaskółowa W Fil.
Dr hab. Marian Turzański WMFCh
Dr hab. Ewa Syrek WPiPs
Dr hab. Jolanta Bauman-Szulakowska WP-A
Dr hab. Beata Walczak WMFCh
Dr hab. Krystyna Lubos WP-A

Stopień naukowy doktora uzyskali:
Dr Justyna Sikorska WMFCh
Dr Katarzyna Pichór WMFCh
Dr Jerzy Sperka WNS
Dr Jolanta Lubocha-Kruglik W Fil.
Dr Katarzyna Żemła W Fil.
Dr Monika Jagielska WPiA
Dr Mariusz Rzętała W NoZ
Dr Joanna Nowakowska W PiA
Dr Mirosław Piróg WNS
Dr Dariusz Kubok WNS
Dr Sławomira Kamińska WNS
Dr Adam Dziadek W Fil.
Dr Ewa Gucwa-Przepióra W BiOŚ
Dr Lucyna Spyrka W Fil
Dr Joanna Dembińska-Pawelec W Fil.
Dr Alicja Gałązka W PiPs
Dr Beata Mazepa-Domagała W PiPs
Dr Ewa Wysocka W PiPs
Dr Blanka Król W PiPs
Dr Jadwiga Kamińska-Reyman W PiPs
Dr Renata Rosmus W PiPs
Dr Małgorzata Karolus WT
Dr Małgorzata Kowalska-Kantyka WNS
Dr Krzysztof Kucyper WNS
Dr Lech Krzyżanowski WNS
Dr Aleksander Drozdowski WNS
Dr Małgorzata Tyrybon WNS
Dr Jolanta Latkowska W Fil.
Dr Robert Rduch W Fil.
Dr Małgorzata Balukiewicz W PiPs
Dr Elżbieta Stephan W MFCh

Przewód kwalifikacyjny I stopnia uzyskali:
Tadeusz Rus WP-A
Witold Jacyków WP-A
Tomasz Spaliński WP-A
Małgorzata Skałuba-Krentowicz WP-A
Hubert Miśka WP-A

Dyplom nostryfikował:
Dr Zbigniew Białas W Fil.