ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 1998/99 W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

1. Spotkanie władz wydziałowych ze studentami pierwszych lat odbędą się w dniu 1 października 1998 r.

2. Uczelniana inauguracja roku akademickiego 1998/99 odbędzie się w dniu 1 października 1998 r. o godz. 11. 00 na Wydziale Nauk Społecznych.

3. Zajęcia dydaktyczne:

a/ okres zajęć dydaktycznych od 1 października do 19 grudnia 1998 r.

b/ wakacje zimowe od 21 grudnia 1998 r. do 2 stycznia 1999 r.

c/ okres zajęć od 4 stycznia do 27 stycznia 1999 r.

d/ zimowa sesja egzaminacyjna od 28 stycznia do 13 lutego 1999 r.,

zakończenie sesji poprawkowej do 15 marca 1999 r.

e/ okres zajęć od 15 lutego do 31 marca 1999 r.

f/ wakacje wiosenne od 1 kwietnia do 7 kwietnia 1999 r.

g/ okres zajęć od 8 kwietnia do 5 czerwca 1999 r.

h/ letnia sesja egzaminacyjna od 7 czerwca do 30 czerwca 1999 r.

i/ zakończenie sesji poprawkowej i zaliczenie roku studiów

do 25 września 1999 r. z wyjątkiem ostatnich lat studiów

j/ zakończenie roku akademickiego do 30 września 1999 r.

Prof. dr hab. Zofia Ratajczak
Prorektor ds. Nauczania UŚ