(9-12 września 1998) Katowice-Cieszyn

VI Zjazd Redaktorów Gazet Akademickich

foto: D. Rott foto: D. Rott

Redakcje "Gazety Uniwersyteckiej. Miesięcznika Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz "Nowej Filii. Gazetki Informacyjno - Promocyjnej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie" były we wrześniu gospodarzami VI Zjazdu Redaktorów Gazet Akademickich. Poprzednie spotkania odbyły się w Gdańsku, Toruniu, Wrocławiu, Lublinie i Opolu. W listopadowym numerze naszego pisma zamieścimy obszerną relację ze spotkania. Dzisiaj jedynie program, lista uczestników oraz reklama miesięcznika "Śląsk", z którego zespołem redakcyjnym spotkaliśmy się w Cieszynie. Gospodarzem kolejnego spotkania będzie Częstochowa.

Program VI Spotkania
Redaktorów Gazet Akademickich
(Katowice - Cieszyn) 9-12 września 1998

9 września (środa)

przyjazd uczestników do Katowic

recepcja (Katowice, ul. Bankowa 12 - siedziba "Gazety Uniwersyteckiej", pokój 016) - od 10. 00

14. 30-16. 00 spotkanie z redakcjami pism "Fa - Art" i "Opcje" (Katowice, ul. Bankowa 12, I p. pokój 29)

16. 30-17. 00 krótkie zwiedzanie nowego gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach pod kierunkiem dyrektora Biblioteki, prof. dr. hab. Jana Malickiego

17. 30 wyjazd do Cieszyna autokarem UŚ

20. 30- zapoznanie z programem spotkania, prezentacja redakcji (Centrum Konferencyjne Filii UŚ w Cieszynie), ul. Paderewskiego 6

10 września (czwartek)

9. 15-11. 00 spotkanie z władzami Filii UŚ w Cieszynie, zwiedzanie Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego

11. 15-12. 45 spotkanie z redakcją periodyku "Nowa Filia" (Centrum Konferencyjne UŚ) oraz redakcjami pism regionalnych

14. 00 - 15. 30 spotkanie z zespołem redakcyjnym miesięcznika "Śląsk" (Centrum Konferencyjne UŚ)

17. 00 spotkanie z burmistrzem Cieszyna dr. Janem Olbrychtem

19. 30 dyskusja panelowa: rzecznik prasowy Uczelni (Centrum Konferencyjne UŚ)

koncert

21. 00 dyskusja panelowa: rola i miejsce gazet uniwersyteckich w systemie informacyjnym szkół wyższych (Centrum Konferencyjne UŚ)

11 września (piątek)

8. 45 - 13. 00 zwiedzanie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna

14. 30-16. 00 spotkanie z Rektorem UŚ, prof. dr hab. Tadeuszem Sławkiem (Centrum Konferencyjne UŚ)

16. 15- 18. 00 Jak redagujemy nasze gazety? Dyskusja panelowa (Centrum Konferencyjne UŚ)

18. 15 spotkanie towarzyskie (Ustroń - Równica, Czarcie Kopyto)

12 września (sobota)

9. 30 wyjazd autokarem UŚ do Katowic (przejazd do Pszczyny)

10. 30-12. 00 zwiedzanie Muzeum Prasy i Drukarstwa oraz Artystycznej Oficyny Wydawniczej, spotkanie z redakcją półrocznika "Pallas Silesia', lampka wina - uroczyste zamknięcie obrad

Autorzy: Dariusz Rott