WIZYTA GOŚCI ZE STRASBOURGA


5 i 6 maja gościli w murach UŚ przedstawiciele trzech uniwersytetów ze Strasbourga, stanowiący delegację rektorską tego ważnego ośrodka uniwersyteckiego. Celem wizyty, już trzeciej z kolei, było zawarcie długotrwałej umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy tymi uczelniami a UŚ. Dzięki temu nastąpiły znaczne ułatwienie wymiany międzynarodowej studentów i pracowników naukowych oraz możliwości podejmowania wspólnych projektów badawczych i inicjatyw naukowych.

Przybyli goście wzięli także udział w obradach Regionalenj Konferencji Rektorów, albowiem interesowało ich nawiązanie kontaktów z innymi uczelniami wyższymi na Śląski. Trzy strasbourskie uniwersytety prezentują bowiem trzy różne dziedziny zainteresowań. Uniwersytet Louisa Pasteura, w którego imieniu występował jego Vice-President Michel Hoffert oraz prof. Benjamin Kostrubiec, posiada wydziały obejmujące nauki medyczne, techniczne, inżynieryjne i humanistyczne. Z kolei Uniwersytet Roberta Schumana, reprezentowany przez panią Vice- President Danielle Alexandre, najmniej zaawansowany w rozmowach o współpracy, zwraca się raczej ku dziedzinom prawa, ekonomii, nauk społecznych i technologii. Obecny był także Vice- President Uniwersytetu Marka Blocha Jean-Paul Schneider, specjalizującego się w naukach humanistycznych i filologicznych.

Umowa, podpisana na podstawie konwencji o współpracy naukowej, ograniczona została na razie do dwóch dziedzin - nauk o ziemi i socjologii. Pozwoli ona nie tylko na wymianę studentów, pracowników naukowych i wyników badań, ale przede wszystkim na realizację wspólnych projektów badawczych z dziedziny geologii, geomorfologii, klimatologii oraz kwestii społecznych okresu transformacji.

(K. B. )

Autorzy: K.B.