EUROPEJSKIE STYPENDIA DLA DZIENNIKARZY w Berlinie

Dziennikarze z całej Europy oraz z USA mogą się ubiegać od chwili obecnej o jedno z dziesięciu europejskich stypendiów dla dziennikarzy, rozpisanych w bieżącym roku po raz drugi przez studium dziennikarstwa przy Freie Universität w Berlinie.


Biorący udział w tym programie mogą wycofać się na czas dwóch semestrów z redakcyjnej codzienności i spędzić rok na Freie Universität w Berlinie, pogłębiając wiedzę oraz pracując nad większymi projektami. Równocześnie nasz program umożliwia intensywną wymianę pomiędzy "kolegami po fachu" z Europy wschodniej i zachodniej oraz z USA.

W zeszłym roku otrzymaliśmy prawie 200 podań z Europy i Ameryki. Wybrani zostali dziennikarze z m. in. bułgarskiej gazety Trud, holenderskiego Algemeen Dagblad, opozycyjnej belgradzkiej stacji radiowej B 92 oraz szwajcarskiej Neue Zürcher Zeitung. Stypendyści rozpoczynający studia w październiku bieżącego roku zajmują się bardzo różnymi tematami, do których należą m. in. : badanie świadomości oraz urazów, polsko-niemieckie sąsiedztwo, wprowadzenie Euro oraz wpływ przeprowadzki niemieckiego rządu do Berlina na wschodnioeuropejskie kraje graniczące z Niemcami. Sponsorami europejskich stypendystów dla dziennikarzy są renomowane środki masowego przekazu, zakłady oraz fundacje: fundacja FAZIT przy Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, fundacja Karl-Gerold (Frankfurter Rundschau), Siemens AG oraz fundacja Haniel, Preussische Seehandlung i Branderburger Tor (Bankgesellschaft Berlin).

Program zaczyna się w październiku 2000 i konczy się w lipcu 2001. Podania mogą składać dziennikarze z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym (pracujący w redakcji jak również tzw. wolni dziennikarze). Najwazniejszą częścią podania jest expose dotyczące projektu naukowo-dziennikarskiego, który miałby być zrealizowany w Berlinie.

Europejskie stypendia dla dziennikarzy wynoszą miesięcznie - w zależności od doświadczenia zawodowego - 1. 700, - DM; 3000, - DM lub 5000, - DM i są udzielane na dziesięć miesięcy. Zagraniczni uczestnicy zostaną dodatkowo zaproszeni na tygodniową wycieczkę informacyjną na terenie Niemiec.

Termin składania podań upływa z dniem 30. 10. 1999.

Podania prosimy składać na niżej podany adres, pod którym można także zasięgnąć bliższych informacji.

Europäische Journalisten-Fellowships

Journalisten-Kolleg an der Freien Universität Berlin
Kiebitzweg 3
D-14195 Berlin
Tel. : 0049-30-838 33 15
Fax. : 0049-30-838 33 71
E-mail: ejf@kommwiss.fu-berlin. de
www.kommwiss.fu-berlin.de/~ejf