Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Lipiec 1999

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE


Tytuł naukowy profesora uzyskali:

Prof. dr hab. Ernest Knosala WPiA

Prof. dr hab. Idzi Panic WNS

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

Dr hab. Zygmunt Tobor WPiA

Dr hab. Marek Pytasz WFil.

Stopień naukowy doktora uzyskali:

Dr Iwona Bogucka WPiA

Dr Danuta Dramska WPiPs.

Dr Maria Korusiewicz WFil.

Dr Iwona Loewe WFil.

Dr Andrzej Woźnica WBiOŚ

Dr Katarzyna Węgrzyn WNS

Kwalifikacja I stopnia w dziedzinie sztuki muzycznej

Anna Miech WP-A