czyli jak bardzo jesteśmy europejscy

POLSKA W EUROPIE

1. Uczestnikami konkursu mogą być tylko studenci.

2. Do konkursu zakwalifikowane będą tylko prace odpowiadające niniejszemu regulaminowi.

3. Zgłoszenie (prace nie mniejszego formatu niż 13x18, reportaż powinien zawierać nie mniej niż 5 fotografii) należy przesłać na adres Biura Organizacyjnego, Katowice, Aleja Roździeńskiego 12 (budynek stołówki studenckiej UŚ).

4. Termin dostarczania zgłoszeń: 30 września 1999 roku.

5. Każda z prac powinna być opatrzona podpisem autora i tytułem.

6. O rezultatach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni po 15 października.

7. Rozwiązanie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w październiku 1999 w Centrum Kultury Studenckiej ZA SZYBĄ w Katowicach Ligocie.

8. Do oceny zgłoszonych prac powołana zostanie komisja w skład której wejdą przedstawiciele mediów, artyści fotograficy, przedstawiciel Biura Organizacyjnego.

9. Pula nagród konkursu wynosi ok. 3000 zł.

10. Przydziału nagród dokona komisja.

11. Przewidziano I, II i III nagrodę w każdej z kategorii.

12. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach:

* Fotografia

* Reportaż

13. W konkursie mogą brać udział tylko studenci.

14. Wszelkie nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

15. Organizator ma prawo wystawić prace nadesłane na konkurs a także opublikować prace nagrodzone (w materiałach promujących następne edycje konkursów, prasie, albumach).

16. Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygać organizatorzy.