Profesor Andrzej Lasota LAUREATEM

Prof. dr hab. Andrzej Lasota został laureatem prestiżowego konkursu "Subsydia dla uczonych", organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Podobnie jak 14 innych tegorocznych zwycięzców konkursu, przez trzy kolejne lata będzie dysponował ok. 70 tys. zł rocznie na intensyfikację dotychczasowej pracy lub rozpoczęcie nowych kierunków badań. Do tegorocznej edycji konkursu największe autorytety środowiska naukowego zgłosiły 40 uczestników.

Z tego grona ekspertów wyłoniła 15 uczonych, w tym pięciu fizyków, pięciu matematyków, czterech chemików i jednego z dziedziny astronomii. Przyznanie im trzyletnie subsydia są formą wspierania przez Fundację wybitnych naukowców, których dotychczasowy dorobek gwarantuje właściwe wykorzystanie powierzonych im pieniędzy.

Znaczną część przyznanych im środków będą otrzymywali na konkretnie wskazane cele, w tym na kształcenie młodej kadry naukowej. W ub. roku podobne wyróżnienia otrzymało 15 humanistów.

Eksperci Fundacji przyznając prof. A. Lasocie subsydium docenili jego pracę na temat: Asymptotyka układów dynamicznych działających na miarach.