Nowe książki - Marzec 1999

PRACE  NAUKOWE

LITERATUROZNAWSTWO. Janusz R y b a: Maskarady oświeconych. Próba opisu zjawiska, indeks nazwisk, res., summ., 8 zł

SOCJOLOGIA. Social Aspects of Reconstruction of Old Industrial Regions in Europe. Red. Kazimiera W ó d z, schem., tab., rys., streszcz., Zsfg., 14 zł

NAUKI o ZIEMI. Bogdan G ą d e k: Würmskie zlodowacenia Tatr w świetle rekonstrukcji lodowców wybranych dolin na podstawie prawidłowości glacjologicznych, bibliogr., tab., schem., rys., fot., 12 zł

Jan T k o c z: Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, bibliogr., tab., rys., summ., Zsfg., 30 zł

ZAPOWIEDZI

SOCJOLOGIA: Leszek A. G r u s z c z y ń s k i: Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych. Wyd. II (skrypt)

POLITOLOGIA. Z problemów współczesnej myśli politycznej. T. 2. Red. Adam H r e b e n d a

JĘZYKOZNAWSTWO: Małgorzata B o r e k: Predykaty wyrażające dyskomfort w języku rosyjskim w konfrontacji z językiem polskim

PRAWO. Z dziejów prawa. Część 2. Red. Adam L i t y ń s k i

PEDAGOGIKA. "Chowanna" 1998 [1999] R. XL (LI), T. 2/11. Red. Danuta D r y n d a (półrocznik)

NAUKA O MATERIAŁACH: "Achiwum nauki o materiałach" 1999, T. 20, nr 1. Kom. red. : Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k

NAUKI O ZIEMI. Włodzimierz Ł a p o t: Gemmologia ogólna (skrypt)