ZŁOTY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO I JEGO REKTORA

ZŁOTY LAUR
13 lutego w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach po raz siódmy wręczono Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane przez środowiska gospodarcze w regionie.
Historia przyznawania nagrody sięga 1992 roku, kiedy to przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarki przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wspólnie z Zarządem Telewizji Polskiej S. A. Oddział Terenowy w Katowicach, redakcja Radia Katowice S. A. i "Trybuny Śląskiej" - postanowili co roku nagradzać Laurami Umiejętności i Kompetencji nieprzeciętnych menedżerów, firmy, organizacje i instytucje, które wprowadzają nowoczesne rozwiązania restrukturyzacyjne i torują drogę gospodarce rynkowej, a także autorytety moralne i najwybitniejszych reprezentantów nauki, oświaty, kultury i sztuki.

Diamentowy Laur otrzymał Premier Rządu RP prof. Jerzy Buzek. Wśród obdarowanych Złotymi Laurami znaleźli się m. in. : Uniwersytet Śląski i jego rektor prof. Tadeusz Sławek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach i jej rektor prof. Jan Wojtyła, dr hab. Janusz Frąckowiak oraz Biblioteka Śląska w Katowicach i jej dyrektor Jan Malicki.

TADEUSZ BIEDZKI<
Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Prasowego - Laureata Złotego Lauru'94
BARBARA BLIDA
Posłanka na Sejm III RP, Laureatka Platynowego Lauru'94
FRANCISZEK BUSZKA
Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
JAROSŁAW CIURA
Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie
HENRYK DZIEWIOR
W latach 1994-1998 Prezydent Miasta Katowice, Laureat Złotego Lauru'95
JANUSZ GÓRNIK
Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej
JAN HOPPE
Wiceprezes Urzędujący Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Prezes Międzynarodowych Targów Katowickich - Laureat Złotego Lauru'94
ANDRZEJ JANICKI
Dyrektor, Redaktor Naczelny Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Katowicach
PIOTR KARMAŃSKI
Zastępca Redaktora Naczelnego, Członek Zarządu Radia Katowice S.A. - Laureat Złotego Lauru'97
JAN KLIMEK
Poseł na Sejm III RP, Laureat Złotego Lauru'96
ANDRZEJ RAJ
Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego - Laureata Złotego Lauru'93.
JAN SOLICH
Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej,
Dyrektor Przędzalni Czesankowej "Weldoro" w Bielsku-Białej, Laureat Złotego Lauru'93
MIROSŁAW STYCZEŃ
Poseł na Sejm III RP, Laureat Platynowego Lauru'92
RAFAŁ SZYMOŃSKI
Laureat Złotego Lauru'96
TADEUSZ WRONA
Poseł na Sejm III RP, Laureat Złotego Lauru'94
RYSZARD ZEMBACZYŃSKI
W latach 1990-1998 Wojewoda Opolski, Laureat Platynowego Lauru'92
KAZIMIERZ PAZGAN
Przewodniczący Kapituły Laurów, Prezes Zarządu Konspol Elektrim, Laureat Platynowego Lauru'96

W uzasadnieniu przyznania Złotego Lauru naszej Uczelni i jej rektorowi czytamy:

ZŁOTY LAUR

"Złoty Laur dla Uniwersytetu Śląskiego, drugiego co do wielkości Uniwersytetu w Polsce, czynnie współuczestniczącego w przedsięwzięciach i programach służących restrukturyzacji regionu oraz dla Rektora JM Prof. dr hab. Tadeusza Sławka za:

-rozszerzanie i unowocześnianie programów kształcenia,
-rozwijanie współpracy z uczelniami w kraju i za granicą,
-rozszerzanie programów i kursów umożliwiających doskonalenie lub zmianę posiadanych kwalifikacji zawodowych,
-dostosowanie modelu kształcenia do panującego w Unii Europejskiej

Kształtowanie wymiaru Uniwersytetu Śląskiego poprzez gościnność i gotowość do przyjęcia tego, co inne i odmienne, to dewiza Rektora tej Uczelni, Pana Prof. dr hab. Tadeusza Sławka

Władze Uniwersytetu Śląskiego przekazują
bardzo serdeczne podziękowania
tym wszystkim, którzy swoją działalnością przyczynili
się do otrzymania przez naszą Uczelnię
Złotego Lauru Kompetencji i Umiejętności.

Autorzy: Dariusz Rott