APEL

APEL
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ
DO PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Biblioteka Uniwersytecka zwraca się z uprzejmą prośbą do Autorów
publikujących w innych niż wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego oficynach,
o przekazywanie dwóch egzemplarzy swoich książek do zbiorów bibliotecznych.

Zależy nam na dokumentowaniu, przechowywaniu i upowszechnianiu
kompletnego Państwa dorobku naukowego.

Nie mając prawa do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego,
przy niepełnej i rozproszonej informacji wydawniczej, nie zawsze
udaje nam się w porę dotrzeć do poszukiwanych publikacji.

Prosimy o Państwa wyrozumiałość i życzliwość w tej materii.

Informacji w tej sprawie udziela Oddział Gromadzenia Zbiorów Biblioteki,
tel. wew., lub sekretariat- tel. wew. 13-73

Dyrektor
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego