Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Marzec 1999

Stopień naukowy doktora uzyskali:


Dr Andrzej Porzuczek WFil.
Dr Piotr Zawojski WFil.
Dr Marta Tyran-Kamińska WMFCh
Dr Anna Winiarska WMFCh
Dr Weronika Rupik WBiOŚ
Dr Robert Hasterok WBiOŚ
Dr Alina Sordyl WFil.

SPROSTOWANIE

Dział Nauki przeprasza za mylnie przekazaną informację dotyczącą pracowników Wydziału Techniki.
Jeszcze raz drukujemy wersję poprawioną:

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:


Dr hab. Grzegorz Haneczok WT
Dr hab. Krystyna Barbara Wokulska WT