OD REDAKCJI

Liczę, że przynajmniej niektóre teksty zamieszczone w marcowym numerze "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" wywołają ożywioną dyskusję w społeczności akademickiej naszej Uczelni. Myślę tutaj zwłaszcza o tekście rektora UŚ prof. Tadeusza Sławka zatytułowany zgodzie z tradycją i nowoczesnością. W oczekiwaniu na Wydział Teologiczny w Uniwersytecie Śląskim oraz o rozważaniach Wandy Dziadkiewicz dyrektora Biblioteki Głównej UŚ.

foto:W.Ziółkowski Odnotowujemy także prestiżowe wyróżnienie dla Uniwersytetu Śląskiego i jego rektora - Złoty Laur Umiejętności. Informujemy także o rozstrzygnięciu konkursu Mój Uniwersytet - wizja uniwersytetu w oczach przyszłych i obecnych studentów (za miesiąc przedstawimy fragmenty nagrodzonych prac), prezentujemy rozmowę z profesorem Jerzym Zioło, dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, drukujemy sprawozdanie z dwóch ważnych sesji polonistycznych i przybliżamy sylwetki kolejnych studentów - stypendystów MEN. Drukujemy także zestawienie publikacji Wydawnictwa UŚ opublikowanych w 1998 roku. W formie specjalnego dodatku dokumentujemy Wielkie Święto Uczelni - nadanie godności doktora honoris causa UŚ Tadeuszowi Różewiczowi.

Za miesiąc m. in. :
-Jubileusz Profesora Czesława Głombika,
-I Ogólnopolskie Prezentacje "Edukacja '99,
-"Forum Książki",
-o styczniowych posiedzeniach Senatu UŚ.

Autorzy: Dariusz Rott