Nowe książki - Maj 1994

W Wydawnictwie Uniwersytetu Slaskiego ukazaly sie:

P r a c e n a u k o w e

HISTORIA. 200 rocznica powstania kosciuszkowskiego. Red. Henryk Kocoj, fot., indeks, Zsfg., rys., zl 90 000, -
PEDAGOGIKA. Wladyslaw Jasinski: Aby wychowanie sluzylo rozwojowi, rez., sum., zl 30 000, -
PSYCHOLOGIA. "Psychologiczne Problemy Funkcjonowania Czlowieka w Sytuacji Pracy". T. 11/20: Psychologiczna problematyka wsparcia spolecznego i pomocy. Red. Zofia Ratajczak, zl 23 000, -
MATEMATYKA. "Annales Mathematicae Silesianae", Vol. 7. ref., zl 30 000, -

S k r y p t y

FIZYKA I CHEMIA METALI. Antoni Budniok: Chemia techniczna. Wyd. II poprawione i uzupelnione, rys. tab., zl 52 000, -
BIOLOGIA. Kazimierz Czechowicz, Marian Biczycki, Elzbieta A. Puch: Zarys anatomii czlowieka z elementami antropologii. Red. Kazimierz Czechowicz. Wyd. drugie poprawione, fot., rys., tab., Marian Biczycki, Elzbieta A. Puch, Krzysztof Wikarek: Zarys anatomii czlowieka z elementami antropologii. Zeszyt do cwiczen. Red. Kazimierz Czechowicz. Wyd. drugie poprawione, rys. zl 135 000, - -/cena kompletu/

C z a s o p i s m a

"Chowanna" 1994, t. 1, tab., schem., bibl., zl 30 000, -

Poza Wydawnictwem ukazaly sie:

Tadeusz Miczka: W Cinecitt  i okolicach. Historia kina wloskiego od polowy lat piecdziesiatych do konca lat osiemdziesiatych. Oficyna Literacka, Krakow 1993, s. 600.
Bernardo Bertolucci w opinii krytyki zagranicznej. Wybor i opracowanie: Tadeusz Miczka. Filmoteka Narodowa, Warszawa 1993, 271 s.
Eros. Psyche. Seks. Materialy z konferencji "Jezyk a erotyka"/... / Red. R. Pietkowa. Towarzystwo Zachety Kultury, Katowice 1993. s. 121.