Kronika Uniwersytecka - Maj 1994

PRACOWNIA KONSERWACJI KSIĄŻEK

Trwają prace nad zorganizowaniem pracowni konserwacji książek w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, która ma zostać otwarta pod koniec bieżącego roku. Pracownia ma zajmować się rozpoznawaniem grzybów i bakterii niszczących książki, tępieniem szkodników, a także kompleksową renowację książek. Mają być tutaj zatrudnieni chemicy, mikrobiolodzy, laboranci oraz introligatorzy. Znajdzie się w niej m. in. nowoczesna komora próżniowa. Projekt pracowni opracowali profesorowie Leonard Ogierman /Politechnika Śląska w Gliwicach/ i Józef Śliwiok /UŚ/.

GOŚCIE Z GENK

8 kwietnia w Galerii Uniwersyteckiej Filii UŚ w Cieszynie odbył się uroczysty wernisaż wystawy malarstwa studentów Akademii Sztuk Pięknych z Genk w Belgii. Ekspozycja ta, to wymierny efekt kilkuletniej współpracy pomiędzy uczelniami Cieszyna i Genk, której początki sięgają roku 1988, kiedy w Cieszynie gościli po raz pierwszy pedagodzy belgijskiej Akademii. Jesienią 1992 roku w Genk prezentowano grafikę, a w rok później malarstwo pedagogów i asystentów cieszyńskiej Filii. W roku 1996 planowana jest natomiast wystawa rysunku. Owe wymienne wystawy stanowią jeden tylko aspekt współpracy pomiędzy uczelniami. Drugim jest wymiana wykładowców.

W Galerii Uniwersyteckiej zaprezentowano 25 obrazów /rozmiary sali wystawienniczej uniemożliwiły pokazanie całości, przygotowanej przez wykładowców i studentów Akademii z Genk, ekspozycji/. Sam wernisaż zgromadził znamienitych gości - liczną delegację wykładowców i studentów Akademii Sztuk Pięknych z Genk z dyrektorem Janem van de Kerkhofem, wladze Filii UŚ z prorektorem prof. dr hab. Kazimierzem Ślęczką /który dokonał uroczystego otwarcia wystawy/ i dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego prof. dr hab. Katarzyną Olbrycht. Obecni byli również przedstawiciele władz miejskich. Współpraca pomiędzy Genk i Cieszynem nie ogranicza się bowiem tylko do działających w tych miastach, uczelni. Obejmuje wszelkie dziedziny życia kulturalnego obu miast. Studenci i pedagodzy z Genk gościli w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP w Katowicach. Spotkali się również z uczniami Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej, z którą to szkołą nawiązali bliską współpracę. Prócz artystycznych odkrywali także krajobrazowe uroki południowej Polski.

"PALMY AKADEMICKIE" DLA DR JADWIGI WARCHOŁ

Rząd francuski uhonorował dr Jadwigę Warchoł - kierującą cieszyńskim Ośrodkiem Alliance Francaise "Palmami Akademickimi". Uroczystość nadania odznaczenia, będącego formą uznania za działalność na polu nauczania języka francuskiego oraz rozpowszechniania kultury francuskiej, odbyła się 8 marca w Sali Senackiej Filii UŚ. Dr Warchoł "Palmami Akademickimi" odznaczył konsul Francji Didier Destremau w obecności przedstawiciela generalnego AF przy Ambasadzie Francuskiej w Warszawie J. C. Gonzaleza i władz uczelni.

DZIEŃ TEATRU W CIESZYNIE

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Zakład Animacji Społeczno-Kulturalnej Filii UŚ w Cieszynie zorganizował w dniu 29 marca spotkanie artystyczne: "My XX wieku w ubiorze - na scenie - w kawiarni". Świat mody reprezentowała firma VIVART LINE z Czeskiego Cieszyna, specjalizująca się w projektowaniu i szyciu ubiorów, uczestnicząca w pokazach mody na terenie całej Czeskiej Republiki, świat teatru - Pozainstytucjonalny Teatr Cogitatur z Katowic. Powstały w 1981 roku zespół, wyrosły z opozycji wobec teatru zastanego - teatru instytucji, wierny - wypracowanej w połowie lat osiemdziesiątych - formule ekspresjonistycznej, neopatetycznej, przedstawił środowisku akademickiemu Cieszyna swój najnowszy spektakl: "Cabaret Neopathetiqe". Przedstawienie to, opracowane i wyreżyserowane przez kierującego grupą Witolda Izdebskiego, nagrodzone zostało przez Jury Wojewódzkich Nagród Artystycznych "Złotą Maską`94".

Tłumnie zgromadzona w Auli Akademickiej publiczność mogła osobiście przekonać się, że Teatrowi Cogitatur rzeczywiście w Złotej Masce do twarzy, a wypowiedź szefa zespołu: "fantastycznie czujemy się w tym spektaklu, fantastycznie czuje się widownia" nie jest bynajmniej deklaracją na wyrost. Miejscem scenicznych działań stała się nie tylko scena auli, ale również pomieszczenia kawiarni "Pro Arte", gdzie zaprezentowano drugą część spektaklu "Cabaret Neopathetique". Przestrzeń architektoniczna Filii uległa daleko idącej teatralizacji. Terenem gry objęto foyer, schody, aulę i kawiarnię. Pokazowi mody, prezentacji spektaklu towarzyszyła wystawa plakatu teatralnego, również przygotowana przez Zakład ASK.

PROMOCJA KSIĄŻKI

21 marca w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się uroczysta promocja książki "Śląskie miscellanea" T. 5 dedykowana profesorowi Józefowi Mayerowi w 90 rocznicę urodzin. Sędziwy Jubilat, który zaszczycił zgromadzonych swą obecnością, urodził się 12 lipca 1902 roku w Bieczu. W latach 1957-68 pracował w WSP w Katowicach, a od roku 1968 do czasu przejścia na emeryturę w 1975 roku w Uniwersytecie Śląskim. Tutaj wykładał m. in. bibliotekoznawstwo i historię literatury. Jest autorem 250 publikacji naukowych. Prof. Mayer wypromował 4 doktorów i 150 magistrów. Redaktorami tomu zbiorowego dedykowanego profesorowi są profesorowie Krystyna Heska-Kwaśniewicz i Jan Malicki. Książkę wydała Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach.

JESZCZE O STYPENDIACH

W uzupełnieniu informacji o tegorocznych stypendiach Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, podajemy iż sporządziliśmy swoisty ranking wyższych uczelni. Najwięcej stypendiów - 11 otrzymali pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, 9 - Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego - 7, Uniwersytetu Wrocławskiego - 5. Młodzi pracownicy Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Gdańskiego otrzymali po 4 stypendia. Inne uniwersytety: UMCS w Lublinie - , UŁ - 1, UMK w Toruniu - 1.

WOJEWÓDZKIE DYKTANDO

Pałac Młodzieży w Katowicach pozazdrościł katowickiemu radiu ogólnopolskiego dyktanda organizując /z pomocą Radia Katowice/ w marcu I Wojewódzki Konkurs Ortograficzny dla uczniów szkół średnich i podstawowych z naszego regionu. Zgłosiło się około 1500 uczniów, co zaskoczyło nawet organizatorów - pałacową Pracownię Języka Polskiego. Uczestnicy musieli poprawnie napisać dydktanda, których autorką była mgr Danuta Krzyżyk z Instytutu Języka Polskiego UŚ. Jak poinformowała autorka, nikt nie napisał ich bez błędu - zwycięzca w kategorii szkół średnich popełnił aż? tylko? trzy błędy. Nie można się jednak dziwić. Oto niewielki fragment tekstu zatytułowanego "Mężny żółtobrzeżek kontra hałastra mrówek faraona": - Hm, jeśli tak bardzo chcesz, to posłuchaj mojej historii - niby to skromnie odrzekł Juliusz. Otóż kilka dni temu, około wpół do ósmej, wybralem się z moją daleką kuzynką podgrzybnicą rudą i jej dwuipółletnim synkiem na malutką przechadzkę. Gaworzyliśmy o tym i o owym, gdy nagle, ni stąd, ni zowąd rozległo się gromkie łubu-du! i zza krzaków jeżyn wypadła rozochocona drużyna krwiożerczych mrówek faraona. Rzuciły się ona na nas hurmem - opowiadał żółtobrzeżek. Za rok konkurs ma mieć już charakter ogólnopolski.

XIII GIEŁDA MINERAŁÓW

26 i 27 marca w siedzibie Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu zorganizowano już XIII Giełdę Minerałów i Skamieniałości. Wystawcy m. in. z Niemiec, Czech i Rosji oprócz skamielin i minerałów prezentowali również muszle, wyroby jubilerskie i książki. Organizatorami giełdy były Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi oraz Wydział Nauk o Ziemi UŚ.

"STAŁE KOLOKWIUM ROBOCZE"

28 marca w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Stałego Kolokwium Roboczego "Górny Śląsk - region pogranicza społeczno-kulturowego". Organizatorami spotkania poświęconego m. in. sprawom tożsamości regionalnej oraz prezentacji wyników nowych badań socjologicznych na temat tożsamości i identyfikacji Górnoślązaków były Ośrodek Badań Społeczno-Kulturowych Towarzystwa Zachęty Kultury i Instytut Socjologii UŚ.

ZAPOWIEDZI

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu ŚlAskiego oraz Komisja Historycznoliteracka PAN Oddział w Katowicach pod koniec maja zamierzają uczcić pamięć zmarłego przed rokiem prof. Zbigniewa Jerzego Nowaka sesję naukową nt. : "PROFESOR ZBIGNIEW JERZY NOWAK - REFLEKSJE NAD WARSZTATEM BADAWCZYM". Opiekunowie naukowi sesji: prof. Jerzy Paszek, prof. Ireneusz Opacki, Adres: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu ŚlAskiego, 40-032 Katowice, Pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 409.

NAGRODA KORFANTEGO

Laureatem promocyjnej nagrody im. Wojciecha Korfantego przyznawanej co roku przez Związek Górnośląski został dr Marian Dyba /Instytut Historii UŚ/ wraz z żoną. Panstwo Krystyna i Marian Dybowie od wielu lat w różnorodny sposób popularyzują historię Górnego Śląska oraz edukację regionalną.

SPOTKANIE Z HISTORIĄ

11 kwietnia odbyło się kolejne, już pięćdziesiąte, "Spotkanie z historią". Cykl, skierowany głównie do młodzieży biorącej udział w konkursie o tej samej nazwie, organizuje Muzeum Historii Katowic. Prelegentem był Maciej Kucharski /Instytut Historii UŚ/. Wygłosił on odczyt na temat "Polacy wobec powstania 1794 roku".

DOM EUROPEJSKI W DRODZE

Podobnie jak rok temu, w marcu br. Dom Europejski w Ustroniu zorganizował seminarium dokształcające dla młodych dziennikarzy w Bad Marienbergu w Niemczech. Głównym tematem tego spotkania była Unia Europejska. Tym razem uczestnicy seminarium w większości studenci dziennikarstwa naszego Uniwersytetu odwiedzili m. in. redakcję Deutsche Welle w Kolonii oraz zwiedzili supernowoczesną drukarnię. Spotkaniom tym towarzyszyła niemiecka stacja telewizyjna WDR, która nakręciła reportaż o pobycie polskich dziennikarzy w Niemczech.

"KATOWICOM" STUKNĘŁO 25 LAT

"Dobrze i źle już w Zespole się działo, Ale tańca i śpiewu wciąż ma każdy mało. Dwudziestopięciolecie dziś Zespół świętuje, Kto kiedy był z Nami niech się szykuje" To już 25 lat tańczy i śpiewa Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" Uniwersytetu Śląskiego. Wiele lat minęło, a zapewne kilkaset osób serdecznie wspomina spotkanie z folklorem. Właśnie z tej okazji zaplanowano na 28 maja br. Koncert Jubileuszowy, który odbędzie się w Teatrze Rozrywki w Chorzowie oraz spotkanie pokoleń wychowanków. Będzie to okazja, aby zatańczyć, zaśpiewać i spotkać tych wszystkich, z ktorymi się kiedyś słuchało grania trombit, tańczyło "Beskid" i uczestniczyło w koncertach i festiwalach. Również z tej okazji zostanie otwarta wystawa instrumentów ludowych zmarłego w lutym profesora Władysława Byszewskiego - współtwórcy io kierownika muzycznego Zespołu "Katowice". Tą szczególną wystawę będzie można oglądać od 26 do 30 maja w godz. 10. oo-18. oo w Auli im. K. Lepszego w Rektoracie.

ZJAZD JĘZYKOZNAWCÓW

15 i 16 kwietnia w Katowicach odbył się III Zjazd Naukowy Polsk iego Towarzystwa Językoznawczego, na który zjechało ponad 150 językoznawców z całego kraju z wyższych uczelni i placówek naukowych PAN. Dyskutowano o problemach współczesnej leksykologii. Referaty wygłosili m. in. prof. Halina Zgółkowa /Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/ i prof. Andrzej Markowski /Uniwersytet Warszawski /. PTJ powstało w 1925 roku, a jego założycielami byli m. in Kazimierz Nitsch i Jan Rozwadowski. Do 1939 roku Towarzystwo liczyło ok. 50 członków. Organizatorem tegorocznego Zjazdu był Wydział Filologiczny UŚ.

GOŚCILIŚMY AMBASADORA SŁOWACJI

14 kwietnia w Katowicach przebywał Ambasador Republiki Słowacji w Polsce Marian Servatka, który rozmawiał m. in. z wicewojewodą katowickim Eugeniuszem Wróblem. Ambasador został przyjęty również przez władze naszej uczelni. Dr Marian Servatka, który dwa miesiące temu został ambasadorem Słowacji, jest m. in. autorem książek "Język słowacki dla początkujących" oraz "Podstawy języka słowackiego". Wielokrotnie jako pracownik Uniwersytetu w Bratysławie odwiedzał naszą uczelnię.