Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Lipiec 2000

Stopień naukowy doktora uzyskali

dr Wojciech Klyta WPiA
dr Adam Buczek WPiA
dr Grażyna Pawlik WNS
dr Ewa Maciążek WMFCh
dr Ewa Gwozdecka WPiPs
dr Aleksandra Kunce WFil.

Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego uzyskali:

prof. Eugeniusz Delekta WP-A