BIAŁE NOCE I KARIERA

Czasem starszy może się czegoś nauczyć od młodszego. To najogólniejszy wniosek jaki można wyciągnąć z kolejnego roboczego spotkania reprezentantów polskich uniwersytetów z ekspertami z Unii Europejskiej w istniejącym dopiero rok Uniwersytecie w Karlstad (Szwecja) w dniach 14-18.06 2000 roku. Spotkania te odbywające się w ramach programu Tempus PHARE UM_ JEP-14234-1999, EXPAND mają na celu pomoc polskim uniwersytetom w stworzeniu i rozwoju specjalistycznych komórek takich jak biura karier, stowarzyszenia absolwentów oraz biura współpracy, których zadaniem jest nawiązywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi: przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, czy po prostu absolwentami. W projekcie udział biorą wszystkie uniwersytety polskie, spośród których w Karlstad obecne były Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Śląski, który reprezentował mgr Jarosław Polak (Biuro Promocji i Karier).

Spotkanie w Uniwersytecie w Karlstad poświęcone było przede wszystkim zagadnieniom związanym z organizacją biura karier oraz sposobom współpracy z rynkiem pracy. Szwedzkie doświadczenia uczą, że jest to nie tylko sposób na zapewnienie studentom i absolwentom miejsc pracy, ale również okazja do promocji Uniwersytetu jako godnego zaufania partnera kształcącego wysoko wykwalifikowane kadry, służącego lokalnym organizacjom pomocą w zakresie różnego rodzaju doradztwa i udostępniania własnych zasobów w postaci sprzętu badawczego oraz wysokiej klasy specjalistów. Mimo, że Uniwersytet w Karlstad jest bardzo młody (jak zostało to wspomniane, został założony w 1999 roku) goście z Polski mogli obserwować i uczyć się, jak zadania stojące przed Biurem Karier realizowane są w modelowy wręcz sposób.

Wizyta była też świetną okazją do zaprezentowania gospodarzom naszego Uniwersytetu. Byli oni bardzo zainteresowani jego organizacją, prowadzonymi badaniami, ofertą dydaktyczną oraz, w szczególności, rozwojem współpracy z organizacjami zewnętrznymi. Informacje zawarte w przekazanych materiałach oczywiście nie wystarczyły, tak więc było o czym opowiadać podczas długich dyskusji, którym sprzyjały białe värmlandzkie noce.