Z bibliotecznej półki - Listopad 1995

Multilingual Lexicon of Higher Education. Vol.1: Western Europe and North America.- Munchen: K. G. Saur, 1993.-XIX, 346s. (Vol.2: Easter and Southeastern Europe and Israel.- Biblioteka jeszcze nie posiada).

Słownik zawiera ponad 4.000 terminów związanych ze szkolnictwem wyższym w 18 krajach europejskich, USA i Kanadzie, a jego zakres obejmuje 12 używanych w tych krajach języków.

Wiele terminów używanych w różnych krajach jest podobnych lub identycznych w wymowie lecz często różniących się znaczeniem. Niektóre terminy charakterystyczne dla danego systemu edukacyjnego są nieprzetłumaczalne i niezrozumiałe gdzie indziej. Konsekwencją tego terminologicznego zróżnicowania są narastające trudnośći napotykane przy porównywaniu narodowych systemów edukacyjnych i we współpracy międzynarodowej. I właśnie "Multilingual Lexicon..." ułatwia rozumienie pojęć związanych z następującymi zagadnieniami: instytucje naukowe i ich struktura, administracja i zarządzanie szkołą wyższą, pracownicy naukowi i dydaktyczni, studenci, przyjęcia na studia, nauczanie i uczenie się, egzaminowanie i skala ocen, dyplomy i stopnie naukowe.