Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Listopad 1995


Na stanowisko profesora zwyczajnego mianowani zostali:

Prof. dr hab. Wojciech Kojs - WP-A

Prof. dr hab. Piotr Dobrowolski - WNS


Stopień doktora habilitowanego uzyskali:

Dr hab. Józef Zarek - WFil.


Stopnie doktora uzyskali:

Dr Roman Hałaj - WBiOŚ

Dr Andrzej Boczarowski - WNoZ