I ZJAZD ABSOLWENTÓW FILII

705 osób z ponad czterotysięcznej rzeszy absolwentów wypromowanych przez cieszyńską Alma Mater uczestniczyło w pierwszym spotkaniu po latach, zorganizowanym z okazji 25-lecia istnienia Filii. Uczestnicy Zjazdu przybyli do Cieszyna z rozmaitych zakątków świata -Kanady (1 osoba), Stanów Zjednoczonych (5 osób), Francji, Rosji, Litwy, Czech, Słowacji, Niemiec (najliczniejsza grupa absolwentów z osiadłych na obczyźnie). Najmocniej "obsadzone" ilościowo były roczniki: 1977, 78, 79; najsłabiej - wypromowane po roku 1991. Przeważali absolwenci studiów dziennych (435 osób). Najwięcej przybyło osób z dyplomem Pedagogiki Pracy Kulturalno-Oświatowej (aż 320), najmniej bo tylko 17 po Edukacji Wczesnoszkolnej. Górą były panie (543) w tym najwięcej Barbar i Małgorzat, mężczyzn zaś naliczono 173.

Prof. Antoni Gładysz wśród absolwentów pedagogiki pracy kulturalno - oświatowej

Gros uroczystości odbyło się 23 września. Podczas spotkania plenarnego powitał przybyłych gości prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. Filii prof. dr hab.Kazimierz Ślęczka: Witajcie w domu! Wprawdzie dom uległ przeobrażeniom, rozrósł się i unowocześnił, lecz jego serce pozostało niezmienione. O związkach uniwersytetu z miastem mówił burmistrz Cieszyna dr Jan Olbrycht.Wykład nt. "Kultura pedagogiczna" wygłosiła dziekan Wydziału prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht.Krótkie informacje o dotychczasowej działalności instytutów przedstawili ich dyrektorzy. Po instytutowych spotkaniach odbyła się w kościele Ojców Bonifratrów Msza św. połączona z nabożeństwem ekumenicznym w intencji absolwentów Filii. A wieczorem - bal połączony z bankietem, na którym serwowano zakąski w galarecie, sałatki, kanapki w czterech rodzajach, owoce rodzime i południowe, ciasteczka, soki owocowe i wino "Sophia" (wszystko przygotowane przez Motel Orbis w Cieszynie). Wszystkie uroczystości odbywały się w scenerii artystycznej w Galerii Uniwersyteckiej, przewiązce łączącej gmach z nowymi budynkami, na korytarzach pomieszczono bowiem prace bsolwentów Instytutu Kształcenia Plastycznego.

Autorzy: MP