Nowe książki - Listopad 1995


W Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazały się:


PRACE NAUKOWE


HISTORIA

Regionalizm a separatyzm - historia i współczesność na tle innych obszarów. Red. Maria Wanatowicz, Katowice 1995, bibl., sum., Zsfg., 7, 5o zł

NAUKI POLITYCZNE

Dynamika systemów politycznych wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Marek Barański. Katowice 1995, bibl., sum., Zsfg., 4, 5o zł

FILOZOFIA.

"Folia Philosophia". T. 13, Red. Józef Bańka. Katowice 1995, bibl., sum., rez., 7, 50 zł

LITERATUROZNAWSTWO.

Tadeusz Kłak: Ogród świata. Studia i szkice literackie. Katowice 1995, bibl., rs., sum., 5, 5o zł

PSYCHOLOGIA.

Doświadczenie kryzysu - szansa rozwoju czy ryzyko zaburzeń? Red. Irena Heszen-Niejodek. Katowice 1995, tab., schem., rys., bibl., sum., Zsfg., 6 zł

PRAWO.

"Problemy Prawa Karnego". T.21. Red. Kazimierz Marszał.Katowice 1995, bibl., rez., Zsfg., 3 zł

Marcin Kudej: Instytucje polskiego prawa parlamentarnego z zakresu legislacji. Katowice 1995, bibl., sum., Zsfg., 7, 5o zł

FIZYKA I CHEMIA METALI.

Jan Barcik: Stopy na rury pirolityczne. Skład chemiczny, struktura, właściwości eksploatacyjne. Katowice 1995, tab., rys., bibl., sum., Zsfg., 4, 5o zł


CZASOPISMA


"Archiwum o materiałach" 1995, t.16.nr 2 (kwartalnik), rys., tab., bibl., streszcz., abstracts, 3, 5o zł


W Filii UŚ ukazała się:

Edmund Rosner: Literatura polska z czeskiego Śląska. Rozprawy - szkice - wspomnienia. Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie. Cieszyn 1995, s.140.