Z Senatu - Listopad 1995

Wrześniowe posiedzenie Senatu (29.09.) odbyło się - ze względu na remont auli Kazimierza Lepszego - w sali Rady Wydziału Filologicznego przy Placu Sejmu Śląskiego. Senat przyjął informacje o pracy swojej komisji ds. rozwoju kadry naukowej oraz o przeglądzie warunków pracy w uczelni i o przestrzeganiu przepisów BHP.

Przewodniczący uczelnianej Rady Bibliotecznej prof. Czesław Głombik i dyrektor Biblioteki Głównej mgr Wanda Dziadkiewicz przedłożyli Senatowi pismo ukazujące dramatyczną sytuację księgozbioru uniwersyteckiego (drastycznie obnażoną lipcową powodzią i zalaniem magazynów w rektoracie) i postulujące korektę planów inwestycyjnych w takim kierunku aby niezwłocznie przystąpić do urzeczywistnienia istniejącego projektu rozbudowy magazynów bibliotecznych na zapleczu budynków dydaktycznych przy ul. Bankowej 14. Senat poparł ów apel. Dwie przedłożone Senatowi do podjęcia decyzje o charakterze majątkowym wywołały dyskusje i kontrowersje. Chodzi o przekazanie budynków mieszkalnych należących do Uniwersytetu przy ul. Mieszka I 15 oraz Al. Korfantego 57 - miastu. Argument : uczelni nie stać na utrzymanie budynków, głównie zaś na ich pilnie potrzebny zasadniczy remont. Przedkładając tę sprawę prorektor prof. Paweł Migula poinformował, że powołana pod przewodnictwem Rektora komisja, zajmie się przydzieleniem mieszkań zakładowych w tych budynkach, określi kryteria przydziału. Senat w tej konkretnej sprawie podjął uchwałę zgodną z wnioskiem, przy 4 głosach wstrzymujących. Można spodziewać się jednak, że realizacja tej decyzji wywoła spory ferment - wśród dotychczasowych lokatorów. Nie podjęto natomiast decyzji w sprawie zbycia nieruchomości uniwersyteckiej w Katowicach-Szopienicach, przekazując sprawę senackiej Komisji ds.rozwoju UŚ. Wśród spraw bieżących, o których JM Rektor poinformował Senat znalazły się: informacje o wizycie wojewody katowickiego na UŚ, o konferencji prasowej, która odbyła się kilka dni później; także o potrzebie zmian w Fundacji dla UŚ.

Autorzy: S.