PROF. MAKSYMILIAN PAZDAN DOKTOREM HONOROWYM UNIWERSYTETU ROSTOWSKIEGO

4 października w Rostowie nad Donem JM Rektor prof. Maksymilian Pazdan otrzymał honorowy doktorat Państwowego Uniwersytetu Rostowskiego za wybitny wkład w rozwiązywanie aktualnych problemów prawa cywilnego i międzynarodowego, za aktywne uczestnictwo w organizacji współpracy uniwersytetów i ośrodków naukowo-badawczych Europy.

Wyjeżdżając 2 października do Rostowa na jubileusz 80-lecia tamtejszego uniwersytetu rektor Pazdan nie wiedział, że jedzie po swój pierwszy doktorat h.c. I w tym sensie była to rzeczywiście dla naszego Rektora niespodzianka - jak to podała jedna z katowickich gazet. Z tym jednak, że przed ponad rokiem rostowska uczelnia zwróciła się do niego - w formie, która nie pozostawiała wątpliwości o co chodzi - o przedstawienie dorobku publikacyjnego. Po dłuższym czasie - powiedział nam Rektor - uznałem, że sprawa z jakichś powodów stała się nieaktualna i o niej po prostu zapomniałem. W Rostowie okazało się, że tak samo zaskoczeni byli inni, w ten sam sposób uhonorowani profesorowie - rektorzy uniwersytetów w Dortmundzie i Glasgow oraz były rektor uniwersytetu w Marsylii.

Dyplom, róża i gratulacje od rektora profesora Aleksandra Biełokona

Prof. Pazdan nie tylko jako rektor naszej uczelni "odpowiedzialny jest" za współpracę, zresztą mającą już wieloletnią tradycję, z rostowską uczelnią.Osobiście uczestniczy w prawniczym segmencie umowy łączącej nasze uczelnie - w dziedzinie, którą się zajmuje tzn. w zakresie prawa cywilnego i międzyanrodowego prywatnego.

Jubileusz Uniwersytetu Rostowskiego (przypomnijmy: narodził się on z ...Warszawskiego Imperatorskiego Uniwersytetu - ewakuowanego aż do Rostowa przed zbliżającymi się do Warszawy Niemcami w 1915 r.) uświetniły liczne i "na najwyższym szczeblu" delegacje uniwersytetów europejskich. Jak powiedział rektor Pazdan, znalazły się wśród nich właściwie wszystkie reprezentacje uniwersytetów, z którymi także i my mamy bliskie związki. Długoletnia współpraca z Uniwersytetem Rostowskim - jednym z najstarszych naszych partnerów zagranicznych - ma szanse na przekształcenie się we współpracę wielostronną z udziałem podmiotów nam już znanych i bliskich. Sam Uniwersytet Rostowski, przeżywający podobne ale chyba jednak większe kłopoty co my, nadal jest jedną z największych i najbardziej liczących się placówek naukowych i dydaktycznych w europejskiej części Rosji.

Panu Profesorowi Pazdanowi gratulujemy. Jednocześnie z radością informujemy, że inny uczony naszego uniwersytetu - prof. dr hab. Aleksander Abłamowicz otrzymał doktorat h.c Uniwersytetu w Amiens a uroczystość promocji odbędzie się wkrótce, o czym oczywiście napiszemy.