Z bibliotecznej półki - Październik 1995

Tolnay Charles de, Corpus dei disegni di Michelangelo. Novara: Instituto Geografico de Agostini, 1975-1978.- Vol. I-III, (IV).

Pozycja ta okazała się unikatem na skalę polskich zbiorów bibliotecznych. Jest to szczególna praca, która obejmuje szczegółowy opis, miejsce przechowywania i facsimile rysunków-szkiców, w tym szkiców anatomicznych Michała Anioła. Jest nie tylko źródłem merytorycznie związanym z postacią i twórczością artysty - Michałem Aniołem, ale jest też katalogiem, przewodnikiem w tym zakresie. Te funkcje, które spełnia w sposób perfekcyjny wskazują jak bogatą treść zawiera dzieło Profesora z Columbia University, New York, Charles`a de Tolnay, którego tak szczegółowe studia zaowocowały tym wspaniałym dziełem. Wstęp Profesora Mario Salmi przewodniczącego "Entre della Casa Bonarroti" wskazuje na patronalne miejsce podjętego studium. Nie sposób wymienić innych wybitnych osób, instytutów naukowych, sztuki, archiwów, bibliotek, muzeów, kolekcji, z których pomocy korzystał autor.

Dzieło Prof. de Tolnay rejestruje w czterech foliałach wszystkie istniejące rysunki Michała Anioła. Podział tomów chronologiczny obejmuje - w pierwszym, rysunki z czasów młodoścvi artysty do około 1520 r., w drugim - okres twórczości od 1519 do 1541 r., w trzecim - od 1541 r. do śmierci artysty (1564). Tom czwarty zawiera rysunki architektoniczne (uwaga! tego tomu nie posiadamy).

Studium rysunku podaje miejsce przechowywania i występowania, proweniencję i jej rys historyczny, wymiary, technikę, dokładny opis z uwzględnieniem wszystkich szczególnych właściwości, datację oraz bibliografię cytującą rysunek.

Objętościowo tom pierwszy obejmuje 174 opisy (z uwzględnieniem recto i verso rysunku), i tyleż tablic, tom drugi kontynuację opisów i tablic od 175 - 345, tom trzeci analogicznie od 346 - 487 opisu i tyleż tablic.

Opisywana pozycja znajduje się w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej i przyciąga badaczy z różnych stron Polski.

Facsimile (łac. fac simile = czyń podobnie): Wierna podobizna pierwotnego dokumentu rękopiśmiennego lub drukowanego, sporządzonego ręcznie (odrys), mechanicznie lub fotograficznie. Wg Encyklopedia Wiedzy o Książce Wrocław 1971 s.687.