Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Październik 1995


Na stanowisko profesora zwyczajnego mianowani zostali:

prof. Kazimierz Morski - WRTV

prof. dr hab. Jan Przewłocki - WNS


Tytuły naukowe profesora otrzymali:

Prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka - WT

Prof. dr hab. Marek Szczepański - WNS

Prof. dr hab. Maria Wanatowicz - WNS

Prof. dr hab. Wiesława Zarek - WMFCh


Stanowisko profesora nadzwyczajnego UŚ otrzymali:

Prof. dr hab. Sylwester Rzoska - WMFCh

Prof. dr hab. Władysław Borgieł - WMFCh

Prof. dr hab. Alicja Ratuszna - WMFCh

Prof. dr hab. Andrzej Nowak - WMFCh

Prof. dr hab. Janusz Janeczek - WNoZ

Prof. dr hab. Adam Idziak - WNoZ

Prof. dr hab. Wojciech Kalaga - WFil

Prof. dr hab. Antoni Feluś - WPiA

Prof. dr hab. Ryszard Mikosz - WPiA

Prof. dr hab. Wojciech Kowalski - WPiA

Prof. dr hab. Andrzej Kiepas - WNS

Prof. dr hab. Tadeusz Banaszczyk - WNS

Prof. dr hab. Andrzej Burian - WT

Prof. dr hab. Jadwiga Konieczna-Twardzik - WFil


Stopień doktora habilitowanego uzyskali:

Dr hab. Tadeusz Rachwał - WFil.

Dr hab. Dionizjusz Czubala - WFil.


Stopnie doktora uzyskali:

Dr Janusz Marzigod - WMFCh

Dr Rafał Grabowski - WMFCh

Dr Danuta Dmytrów - WMFCh

Dr Maciej Maśka - WMFCh

Dr Wiesław Krawczyk - WNoZ

Dr Dariusz Nawrot - WNS

Dr Krzysztof Łęcki - WNS

Dr Mariusz Kolczyński - WNS

Dr Zbigniew Mendel - WNS

Dr Jacek Kozdrój - WBiOŚ

Dr Leszek Wilk - WPiA

Dr Anita Skwara - WFil.