Nowe książki - Październik 1995


W Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazały się:


PRACE NAUKOWE


HISTORIA

Studia z historii gospodarczej ziem polskich. Red. Jan Kwak. Katowice 1995, tab., bibl., sum., Zsfg., 5 zł

NAUKI POLITYCZNE

Wiesław Dudek: Od nacjonalizacji do prywatyzacji. Aspekty polityczne i ekonomiczno-prawne. Katowice 1995, tab., rez., sum., 6 zł

Krystyna Doktorowicz, Wiesław Dudek: Brytyjski model komercjalizacji telewizji i początki telewizji w Polsce. Katowice 1995, aneksy, sum., rs., 3 zł

Mieczysław Stolarczyk: Podział i zjednoczenie Niemiec jako elementy ładów europejskich po drugiej wojnie światowej. Katowice 1995, bibl., sum., 10 zł

SOCJOLOGIA.

Region and Regionalism: Culture and Social Order. Red. Wojciech Świątkiewicz. Katowice 1995, rys., strzeszcz., Zsfg., 5 zł

Regional Identity - Regional Consciousness: The Upper Silesian Experience. Katowice 1995. Red. Kazimiera Wódz, bibl., mapa, streszcz., Zsfg., 5 zł

FILOZOFIA.

Józef Bańka: Plotyn i odwieczne pytania metafizyki. T.1: Monada pryncypialna. Katowice 1995, sum., Zsfg., 10 zł

LITERATUROZNAWSTWO.

Stanisław Barańczak: Pomyślane przepaście. Osiem interpretacji. Posłowie Ireneusz Opacki. W układzie i opracowaniu Jolanty Tambor i Romualda Cudaka. Katowice 1995, bibl., 6, 5o zł

Andrzej Wicher: Archeology of the Sublime: Studies in Late-Medieval English Writings. Katowice 1995, bibl., 9, 5o zł

PRAWO.

"Problemy Prawne Górnictwa". T.16/17. Red. Aleksander Lipiński. Katowice 1995, Zsfg., sum., 9, 5o zł

Ryszard M. Małajny: Pozycja ustrojowa Kongresu USA. Tom III: Pozakonstytucyjny system hamulców. Katowice 1995, bibl., sum., Zsfg., 14 zł

PEDAGOGIKA.

"Prace Pedagogiczne". T. 26: Problematyka opiekuńczo-wychowawcza na Śląsku w latach 1869-1993. Red. Wanda Bobrowska-Nowak. Katowice 1995, rez., sum., 4, 5o zł

Podmiotowość ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Red. Henryk Moroz. Katowice 1995, bibl., sum., rez., 4 zł

Barbara Żechowska: O poznawaniu nauczyciela. Katowice 1995, bibl., Zsfg., sum., 3, 5o zł

BIOLOGIA.

"Acta Biologica Silesiana". T. 27/44: Zoologia. Red. Sędzimir M. Klimaszewski. Katowice 1995, tab., rys., bibl., sum., rez., 3, 5o zł

NAUKI O ZIEMI.

Andrzej Konias: Kartograficzny obraz Śląska na podstawie map księstw śląskich Jana Wolfganga Wielanda i Mateusza Schubartha z połowy XVIII wieku. Katowice 1995, mapy, tab., bibl., sum., Zsfg., 6 zł

Henryk R. Parzentny: Wpływ nieorganiczonej substancji mineralnej na zawartość niektórych pierwiastków śladowych w węglu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Katowice 1995, tab., rys., bibl., sum., Zsfg., 4, 5o zł

Alicja Szajnowska-Wysocka: Podstawy zorganizowania miast konurbacji górnośląskiej. Katowice 1995, tab., rys., bibl., 7 zł


CZASOPISMA


"Chowanna" 1995, t.1/4 (półrocznik), rys., fot., schem., bibl., 3, 5o zł

"Archiwum nauki o materiałach" 1995, t. 16, nr 1 (kwartalnik), rys., tab., bibl., streszcz., abstracts., , 3, 5 zł


SKRYPTY


FIZYKA I CHEMIA METALI.

Antoni Wala: Metody badania materiałów. Materiały do ćwiczeń z badań właściwości mechanicznych metali. Katowice 1995, rys., tab., 3, 5o zł

NAUKI O ZIEMI.

Hydrologia. Przewodnik do ćwiczeń. Red. Andrzej T. Jankowski. Katowice 1995, rys., tab., bibl., 4, 5o zł Włodzimierz Łapot: Krystalooptyka. Katowice 1995, rys., tab., 4, 5o zł.