Z Senatu - Październik 1995

Majowe posiedzenie Senatu odbyło się w czasie, gdy czerwcowa "GU" już się drukowała a po czerwcowym senacie "GU" nie było. Tak więc chcemy te zaległości informacyjne przynajmniej w kilku lakonicznych punktach nadrobić.

W MAJU (30. V.) Rektor przedłożył Senatowi sprawozdanie z działalności Uniwersytetu za 1994 rok. Jest to obszerny dokument z licznymi załącznikami tabelarycznymi i wykresami, z dwoma osobnymi szczegółowymi omówieniami aktywności naukowej oraz w zakresie współpracy zagranicznej. Dyskusji właściwie nie było, sprawozdanie zostało przyjęte. Podjęto uchwałę o scaleniu wydawnictwa z drukarnią w jeden organizm - Wydawnicwto UŚ, mające w założeniu lepiej służyć uniwersytetowi, także w kulejącym dotąd zakresie promocji, kolportażu i sprzedaży jego produktów. Senat powołał komisję wyborczą dla przeprowadzenia wyboru dziekana WPiPs, w związku z wygaśnięciem zatrudnienia prof. dr hab. Henryka Moroza, który osiągnął wiek emerytalny (Aby wątek zakończyć: prof. Moroz uzyskał zgodę na przedłużenie pełnoetatowego zatrudnienia i jako jedyny kandydat ponownie został wybrany dziekanem). Wydział Filologiczny przedstawił wniosek ( a Senat przyjął) o wszczęcie procedury o nadanie godności doktora honoris causa UŚ profesorowi Douve Fokkema z uniwersytetu w Utrechcie, literaturo- i kulturoznawcy.

W CZERWCU (30. VI.) Senat zajął się: - uchwaleniem nowego regulaminu studiów. Regulamin aktualnie jest jeszcze w stylistycznej obróbce i czeka na akceptację Samorządu Studenckiego. Nie może jednak, z przyczyn formalnych, obowiązywać od 1 października (musi być zatwierdzony także przez MEN) więc póki co studiujemy wedle dotychczasowych reguł (nie tak bardzo różniących się od nowych), a jak przyjdzie czas - o najważniejszych różnicach poinformujemy, - wysłuchaniem i przyjęciem sprawozdania z działalności senackiej komisji ds. dydaktyki, - długo i burzliwie - przedłożonym przez senacką komisję nauki projektem uchwały w sprawie niskiej oceny naukowej niektórych wydziałów UŚ. Ten projekt i cała sprawa "wyciekła" do mediów, toteż rozgorączkowani dziennikarze warowali kilka godzin pod salą obrad, czekając na decyzje, które, z wydziałów zostaną zlikwidowane. Zapewne rozczarowało ich, iż póki co - żaden. Projekt uchwały - istotnie - zdecydowanie radykalny uległ złagodzeniu polegającemu na tym, iż Senat zalecił przygotowanie do końca roku przez najniżej oceniane wydziały programów zmian, które w sumie pozwolą na uzyskanie przez naszą uczelnię pełnej autonomii czyli kat. A.

Autorzy: S.