Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 

 

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

TEOLOGIA. „Ecumeny and Law” 2022. Vol. 10 (1): Ut unum sint (I). Ed. in Chief Andrzej Pastwa

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2022. T. 22, nr 1. Red. nacz. Maciej Kurcz, red. numeru: Maciej Kurcz, Agnieszka Pieńczak, Magdalena Szalbot

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Wojciech Śmieja: Nie/podległości i transformacje. Szkice o stuleciu męskiego niepokoju 1918–2018

Krystiana Robb-Narbutt: „Cień dotyka mnie. Wiersze i proza”. Przyg. do druku i oprac. Piotr Mitzner, Marta Tomczok (Seria: Biblioteka Narracji o Zagładzie, ISSN 2720-1597)

„Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość” 2022. Nr 1 (5): Dzieciństwo, cz. 2. Red. nacz. Joanna Kisiel

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Michał Kłosiński: Przygody cyfrowego tułacza. Interpretacje groznawcze

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2022. T. 31: Edukacja humanistyczna w czasach kryzysu klimatycznego. Red. nacz. Magdalena Ochwat, red. tomu: Maria Wacławek, Ałła Krawczuk

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. „Postscriptum Polonistyczne” 2022. Nr 2 (30): Współczesne badania polonistyczne za granicą / Contemporary Polish Studies Abroad. Red. nacz. Romuald Cudak, red. numeru: Jolanta Tambor, Maria Czempka-Wewióra

SZTUKA I DYDAKTYKA. Janusz Musiał: Transgresje fotografii w przestrzeniach kultury (Seria: Fotografia, Film, Sztuka Mediów, ISSN 2956-4786)

PRAWO. Tomasz Pietrzykowski: Foundations of Animal Law. Concepts – Principles – Dilemmas

„Forum Polityki Kryminalnej” 2022. Vol. 2 (4). Red. nacz. Dominika Bek

PEDAGOGIKA. „International Jour- nal of Research in E-learning” 2022. Vol. 8 (2). Ed. in Chief Eugenia Smyr- nova-Trybulska, Eds. of Thematic Issue: Nataliia Morze, Josef Malach, Tatiana Noskova, António dos Reis, Eugenia Smyrnova-Trybulska

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

SOCJOLOGIA. Grzegorz Gawron: Koprodukcja usług społecznych źródłem osobistej i społecznej produktywności osób starszych. Studium socjologiczne na przykładzie beneficjentów Programu Wieloletniego „Senior+”

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Anna Stwora: Synergistic Application of Metaphorical and Humorous Elements in Polish and English Advertising Discourse (Seria: Interdisciplinary Humour Research, ISSN 2719-8235)

SZTUKA I DYDAKTYKA. Piotr Zawojski: Pisanie i czytanie (o) fotografii. Odkrywcy, klasycy, obrazoburcy (Seria: Fotografia, Film, Sztuka Mediów, ISSN 2956-4786)

Czasopisma online first

Nowe artykuły czasopism dostępne już na platformie czasopism naukowych UŚ: https://journals.us.edu.pl/

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2022. T. 13

„Iudaica Russica” 2022. Nr 2 (9)

„Neophilologica” 2022. Vol. 34

„Problemy Prawa Karnego” 2022. T. 6, nr 2

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2022. T. 30

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2022. T. 34

„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2022. Nr 2 (10)

„Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” 2023. T. 4 (21)

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2023. T. 32