Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr. hab. Jacka Szade


wieloletniego pracownika Instytutu Fizyki
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
doświadczonego nauczyciela akademickiego,
wychowawcy wielu pokoleń młodzieży akademickiej,
służącego pomocą i dobrą radą, oddanego ludziom
i sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr. hab. Jacka Szade


wieloletniego pracownika Instytutu Fizyki im. Augusta
Chełkowskiego,
cenionego nauczyciela akademickiego,
wychowawcy wielu pokoleń młodzieży akademickiej,
naszego współpracownika, kolegi i przyjaciela.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu
składają

Dziekan, Pracownicy i Studenci
Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr. hab. Jacka Szade

1957–2023

wieloletniego pracownika Instytutu Fizyki,
wybitnego nauczyciela akademickiego,
oddanego wychowawcy wielu pokoleń studentów,
a także aktywnego społecznika, zaangażowanego w działalność
NSZZ „Solidarność” UŚ, przewodniczącego Komisji Zakładowej
w latach 1996–1998.

Utraciliśmy oddanego Przyjaciela, człowieka mądrego,
szlachetnego, wrażliwego i serdecznego, oddanego służbie
ludziom i sprawom uczelni.
Żegnamy z bólem Człowieka bliskiego,
cieszącego się powszechnym szacunkiem i uznaniem.
Jego życzliwość i dobroć czyniły z Niego osobę powszechnie
lubianą i szanowaną. Będzie Go nam brakowało.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Wieczny odpoczynek racz dać Mu, Panie…

Żonie, Dzieciom i Wnukom,
Przyjaciołom Zmarłego, których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu składają, łącząc się w modlitwie o spokój
i ukojenie w bolesnych chwilach.

Przyjaciele z „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

śp.
dr. hab. Ryszarda Skulskiego, prof. UŚ


emerytowanego pracownika Instytutu Inżynierii Materiałowej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
znakomitego uczonego i nauczyciela kilku pokoleń studentów,
człowieka zawsze gotowego do pomocy innym.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego,

łącząc się w bólu i cierpieniu, wyrazy współczucia i żalu składają

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach