Kronika UŚ

Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia

17 lutego w Panteonie Górnośląskim w Katowicach odbyła się gala wręczenia 47. Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. Wśród wyróżnionych znalazła się dr hab. Dagmara Drzazga, prof. UŚ ze Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Wykładowczyni otrzymała nagrodę za całokształt pracy filmowej, w szczególności za upamiętnienie postaci błogosławionego ks. Jana Machy w filmie pt. Bez jednego drzewa las lasem zostanie (2011). W jej dorobku znajduje się w sumie osiem filmów o tematyce śląskiej. Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” osobom i instytucjom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Śląska, będąc jego ambasadorami. W skład kapituły przyznającej nagrodę weszli m.in.: ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ z Wydziału Teologicznego UŚ oraz dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ, który wygłosił również laudację.

Prof. Ryszard Kaczmarek nagrodzony podczas Gali Nauki Polskiej

W ramach obchodów Dnia Nauki Polskiej 19 lutego odbyła się Gala Nauki Polskiej, podczas której minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wręczył nagrody naukowcom z różnych dziedzin. Pośród wyróżnionych znalazł się historyk prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Wydziału Humanistycznego UŚ. Naukowiec został jednym z laureatów w kategorii znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. W ocenie brano pod uwagę prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe, w wyniku których opracowano lub ulepszono nowe produkty, procesy lub usługi, a także autorstwo i współautorstwo publikacji naukowych.

Prof. Ryszard Kaczmarek jest badaczem i popularyzatorem dziejów Górnego Śląska. Historyk ma na swoim koncie liczne publikacje, w tym podręczniki akademickie, artykuły i książki. Wśród nich wymienić można Powstania śląskie 1919–1920–1921, Polacy w Wehrmachcie czy Polacy w armii kajzera.

Rusza Agencja Informacji Naukowej

20 lutego rozpoczął funkcjonowanie nowy serwis informacyjny Uniwersytetu Śląskiego – Agencja Informacji Naukowej (AIN), który znajduje się pod adresem: ain.us.edu.pl. Agencja będzie pomagać dziennikarzom w wyszukiwaniu interesujących tematów oraz promować dorobek naukowców i naukowczyń naszej uczelni. W założeniu serwis ma agregować treści popularnonaukowe o badaniach prowadzonych przez naszych naukowców, a ze zgromadzonych materiałów (tekstowych, zdjęciowych, wideo, audio) będą mogli skorzystać dziennikarze mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. W AIN znajdą się także komentarze specjalistów do bieżących wydarzeń i popularnonaukowe materiały odnoszące się do obchodzonych dni czy świąt. Pełny dostęp do zasobów serwisu można uzyskać po zarejestrowaniu się.

Otwarcie Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab

1 marca 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab zlokalizowanego w Chorzowie przy ulicy 75 Pułku Piechoty 1. Do zadań nowo utworzonej jednostki należeć będzie konsolidacja i rozwój prowadzonych w regionie badań między innymi nad fizykochemicznymi właściwościami nowoczesnych materiałów i nanomateriałów znajdujących zastosowanie w medycynie, farmacji, lotnictwie, motoryzacji i wielu innych dziedzinach. W nowym budynku laboratoryjnym znalazły się: transmisyjny mikroskop elektronowy przystosowany do badań w warunkach kriogenicznych, skaningowy mikroskop elektronowy sprzężony z ksenonowym działem jonowym, skaningowy mikroskop elektronowy z detektorami EDX, WDX i spektrometrem Ramana, mikroskop konfokalny z białym laserem oraz mikrotomograf rentgenowski.

III miejsce w konkursie Genius Universitatis 2023

Genius Universitatis to największy konkurs na najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną prowadzoną przez szkoły wyższe w Polsce. Przedsięwzięcie organizowane było po raz jedenasty przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Gala wręczenia nagród w tegorocznej edycji odbyła się 10 marca w Warszawie. W gronie laureatów znalazł się Uniwersytet Śląski. Uczelnia została doceniona w kategorii gadżet. Zwycięski projekt to gra karciana GameUS stworzona z myślą o prezentacji kierunków kształcenia, badań prowadzonych na UŚ, a także specyfiki uczelni oraz samego regionu. Składa się ze 120 różnych grafik przygotowanych pod kierunkiem dr. hab. Stefana Lechwara, prof. UŚ, dyrektora Instytutu Sztuk Plastycznych UŚ. Opracowanie grafik powierzono Natalii Zalewskiej, studentce Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ i Łukaszowi Dudaszowi, absolwentowi WSNE.

Tydzień Mózgu 2023

Już po raz trzynasty na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach został zorganizowany Tydzień Mózgu. W tym roku obchody odbywały się od 13 do 18 marca. Dla uczestników zorganizowano wykłady popularnonaukowe, w których mogli wziąć udział stacjonarnie lub online. Tematyka obejmowała m.in. zagadnienia z zakresu neurologii, psychologii i kognitywistyki.

Organizatorami wydarzenia byli: mgr Sylwia Butkiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) oraz mgr Bartosz Baran, dr Jacek Francikowski, dr Witold Marzęda, dr Karina Maciejewska (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Współorganizatorami wydarzenia byli: Koło Naukowe Do Góry Mózgami UŚ i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ.

XVII Święto Liczby Pi

Tegoroczne Święto Liczby Pi odbyło się tradycyjnie 14 marca o godz. 9.42 w trzech miastach: Katowicach, Chorzowie i Sosnowcu. Wykład inauguracyjny pt. Piękno i bestia (o sztuce, dizajnie i maszynach liczących) wygłosili prof. dr hab. Marian Oslislo i dr hab. Ksawery Kaliski, prof. ASP w auli Wydziału Humanistycznego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4. W programie wydarzenia znalazły się liczne wykłady, warsztaty, pokazy z matematyki, chemii, fizyki, informatyki, inżynierii biomedycznej, inżynierii materiałowej, a także konkursy i rozmowy.

Śląska Nagroda Naukowa

18 marca odbyła się uroczysta gala wręczenia Śląskiej Nagrody Naukowej 2022 przyznawanej w ramach 6. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Spośród 40 nominowanych wyłoniono 10 laureatów w kategoriach: pracownik, doktorant, Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Katowice oraz najlepszy doktorant (nagroda ufundowana przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię). Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nagrodę w kategorii pracownik otrzymał dr Jan P. Matuszyński – wykładowca Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ. Statuetkę w jego imieniu odebrała dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ, dziekan Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego.