Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

HISTORIA. Piotr Boroń: Ludzie i pismo. Gliwiccy pisarze miejscy do 1744 roku

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech: Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej

Tadeusz Sławek: Furia i szlachetniejszy rozum. Próby o „Burzy” Williama Szekspira

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Barbara Sambor: Wymowa młodych aktorów. Analiza wyników badań realizacji fonemów spółgłoskowych

STUDIA O KULTURZE. „Loci Communes. International Journal of Studies on Spaces in Arts and Humanities, Anthropology and Architecture” 2021. Vol. 1. Ed. in Chief Małgorzata Kądziela

PEDAGOGIKA. „International Journal of Research in E-learning” 2021. Vol. 7 (2). Ed. in Chief Eugenia Smyrnova-Trybulska, Eds. of Thematic Issue: Nataliia Morze, Josef Malach, Tatiana Noskova, António dos Reis, Eugenia Smyrnova-Trybulska

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

TEOLOGIA. Jan Słomka: Filozofia Emmanuela Levinasa jako ancilla theologiae

SOCJOLOGIA. Rafał Muster: Bezrobotni z pokolenia Baby Boomers i pokolenia Z. Różnice generacyjne a gotowość do funkcjonowania w realiach zmieniającego się rynku pracy – na przykładzie Rudy Śląskiej

FILOLOGIA KLASYCZNA. Marek Job: Problem antycznej teologii solarnej

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. An English-Polish Dictionary of Linguistic Terms. Eds./red. Piotr Kakietek, Anna Drzazga

Współczesna glottodydaktyka wobec zmian edukacyjnych: nowe wyzwania i innowacyjne rozwiązania. Red. Danuta Gabryś-Barker, Ryszard Kalamarz (Seria: Publikacje Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ISSN 2719-8065)

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Piotr Czerwiński: Предмет- ный мир примет и поверий (Цикл рождения)

Piotr Czerwiński: Предметный мир примет и поверий (Прожива- ние смерти)

STUDIA O KULTURZE. Anna Maj: Przemiany wiedzy w cyberkulturze. Badania nad kulturą, komunikacją, wiedzą i mediami (Seria: Media i Kultura, ISSN 2719-9789)

PEDAGOGIKA. Marcin Jurczyk: Uwarunkowania czynów karalnych młodzieży w świetle teorii napięcia Roberta Agnew. Studium empiryczne z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej

Podręczniki i skrypty

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA MEDIALNA. Stanisław Michalczyk: Komunikowanie polityczne. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz politologii