Kronika UŚ

Nagroda im. K. Kutza

16 lutego w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody im. Kazimierza Kutza. Laureatem drugiej edycji konkursu został Szczepan Twardoch, pisarz, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim. Wyróżnienie otrzymał za powieść Pokora wydaną nakładem Wydawnictwa Literackiego w 2020 roku. Po raz pierwszy wręczono również nagrodę honorową w postaci tytułu ambasadora Śląska. Przyznano go prof. dr. hab. Tadeuszowi Sławkowi, rektorowi Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996–2002, za zaangażowanie w sprawy miejsca, w którym żyje.

Nagroda im. Kazimierza Kutza jest przyznawana od 2021 roku przez Teatr Śląski, Miasto Katowice i Uniwersytet Śląski artystom prezentującym postawę bliską patronowi nagrody Kazimierzowi Kutzowi. Jest to wyróżnienie wręczane za wybitne dokonania artystyczne, które odgrywają istotną rolę w aktualnej debacie publicznej, przyczyniając się do budowania społeczeństwa demokratycznego i tolerancyjnego.

Dr Dariusz Ignatiuk członkiem Komitetu Ekspertów Kanadyjskiej Fundacji Innowacji

Dr Dariusz Ignatiuk z Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ został członkiem międzynarodowego Komitetu Ekspertów Kanadyjskiej Fundacji Innowacji (Canada Foundation for Innovation). Naukowiec będzie uczestniczyć w pracach komisji konkursu 2023 Major Science Initiatives (MSI) Fund, który ma na celu zapewnienie wsparcia dla bieżących potrzeb operacyjnych i konserwacyjnych placówek badawczych. Dr Dariusz Ignatiuk jest glacjologiem związanym z Centrum Studiów Polarnych działającym na Uniwersytecie Śląskim. Od kilkunastu lat prowadzi badania głównie w Arktyce, na Spitsbergenie.

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla pracowników UŚ

19 lutego ogłoszono nazwiska laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki. Wyróżnionych zostało pięciu pracowników Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej – nagroda I stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej; dr Mikołaj Marcela z Wydziału Humanistycznego – nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej; dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych – nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej; prof. dr hab. Jerzy Łuczka z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych – nagroda za całokształt dorobku; prof. dr hab. Aleksandra Niewiara z Wydziału Humanistycznego – nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Dr Remigiusz Kopoczek p.o. dyrektora NCBR

Dr Remigiusz Kopoczek z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został powołany przez ministra edukacji i nauki na pełniącego obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Dr Remigiusz Kopoczek jest adiunktem na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ, współtwórcą pierwszego w Polsce kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej (studiów pierwszego i drugiego stopnia), który uzyskał w roku 2013 nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla najlepszego praktycznego kierunku artystycznego w Polsce. W latach 2012–2016 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich i dydaktycznych na Wydziale Artystycznym (obecnie Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji). Był także prezesem ARP Games, pierwszego polskiego akceleratora gier wideo powołanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu, Uniwersytet Śląski w Katowicach i powiat cieszyński. W ostatnim czasie pełnił funkcję prezesa zarządu jednej z największych konferencji gospodarczej w Polsce – Kongres 590. Jest współautorem i uczestnikiem wielu projektów związanych z tworzeniem gier wideo.

Konferencja „Glottodydaktyczne wymiary wielojęzyczności: język, komunikacja, kultura”

4 marca Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ zorganizowało konferencję naukowo-dydaktyczną pt. „Glottodydaktyczne wymiary wielojęzyczności: język, komunikacja, kultura”. Celem konferencji była próba opisania złożonej problematyki wielojęzyczności w kontekście dydaktyki języków obcych. Dynamiczne przeobrażenia społeczno-gospodarcze, technologiczne i kulturowe powodują, że dawne schematy edukacyjne przestały obowiązywać, a nowe nieustannie testuje teraźniejszość. Zmiany te w szczególny sposób uwidaczniają się w szkole, zwłaszcza w klasie językowej, gdzie spotykają się uczniowie reprezentujący często bardzo różne kultury, komunikujący się w kilku językach i realizujący swoje rozmaite cele życiowe. Również rola nauczyciela jest inna – nauka efektywnego porozumiewania się w wielojęzycznym kontekście wymaga od niego, by był facylitatorem (ang. facilitator) sytuacji komunikacyjnych, kiedy indziej mediatorem kontaktów międzykulturowych, często również tłumaczem czy trenerem. Wydarzenie było okazją do wspólnego zastanowienia się nad fenomenem wielojęzyczności, jego wielowymiarowością i podzielenia się doświadczeniami w jego wykorzystywaniu w praktyce glottodydaktycznej i projektach edukacyjnych w kraju i za granicą. Temat konferencji wpisuje się w zadanie, nad którym Uniwersytet Śląski pracuje w ramach projektu Transform4Europe – opracowanie strategii wielojęzyczności.

Wyniki zbiórek dla potrzebujących z Ukrainy

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę społeczność Uniwersytetu Śląskiego niesie pomoc ukraińskim studentom i ich rodzinom. Obecnie w murach uczelni znajduje się ponad 600 Ukraińców – 400 studentów, którzy kształcili się u nas już przed wojną, oraz ponad 230 osób, które przyjęliśmy i którym pomagamy w kompleksowy sposób. Ze względu na stale rosnącą liczbę osób potrzebujących społeczność akademicka wspiera rzeczowo uchodźców, dzięki czemu uczelnia może zapewniać Ukraińcom najpotrzebniejsze środki, takie jak żywność, środki higieny czy odzież.

Ponadto dzięki wspólnej akcji Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Szpitala Powiatowego w Zawierciu udało się zebrać ponad 200 tysięcy złotych na zabezpieczenie medyczne dla szpitala w miejscowości Chmielnicki w Ukrainie. Pieniądze przeznaczono na zakup wyrobów medycznych i środków pierwszej pomocy. Transport wyruszył do Ukrainy 16 marca. W transporcie materiałów pomogła ukraińska firma MAGTRANS.

Uchwała Senatu UŚ potępiająca agresję Rosji na Ukrainę

3 marca weszła w życie uchwała Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą i potępienia agresji Rosji. Tekst zawiera słowa pełnego poparcia wobec suwerennej Ukrainy i jawnie sprzeciwiające się niczym nieusprawiedliwionej agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej oraz popełnianym przez nią zbrodniom wojennym na wolnym narodzie. Wspólnota Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyraża jednocześnie najwyższe uznanie dla tych obywateli Federacji Rosyjskiej, w szczególności przedstawicieli rosyjskich środowisk akademickich, którzy odważnie i otwarcie sprzeciwiają się wojnie wywołanej i prowadzonej przez władze swojego państwa, nierzadko narażając się tym na bardzo poważne szykany, prześladowania i kary.

XVI Święto Liczby Pi

14 marca odbyła się XVI edycja Święta Liczby Pi. Tradycyjnie o godzinie 9.42 () rozpoczął się wykład inauguracyjny pt. „Sztuka generatywna, czyli czy AI jest twórcza”, który wygłosiła prof. dr hab. Urszula Boryczka. Na program wydarzenia składały się liczne wykłady popularnonaukowe, różnorodne warsztaty i pokazy przybliżające wiele ciekawych kwestii z dziedziny matematyki, fizyki, chemii, informatyki, inżynierii biomedycznej oraz inżynierii materiałowej. Tegoroczna edycja miała charakter zdalny.