Nekrologi


Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr. hab. Aleksandra Wilkonia


dyrektora Instytutu Języka Polskiego w latach 1983–1989,
dziekana Wydziału Filologicznego w latach 1980–1982,
Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego
oraz
wybitnego uczonego i cenionego wykładowcy,
Mistrza i Nauczyciela,
cieszącego się szacunkiem i uznaniem środowiska.

Wyrazy głębokiego współczucia
Jego najbliższym, współpracownikom i przyjaciołom
składają

Rektor wraz z całą wspólnotą akademicką
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr. hab. Aleksandra Wilkonia


wybitnej postaci polskiego językoznawstwa,
autora ważnych prac teoretycznych z zakresu
stylistyki, genologii lingwistycznej i socjolingwistyki,
współtwórcy śląskiej szkoły lingwistycznej,
wieloletniego dyrektora Instytutu Języka Polskiego
oraz kierownika Zakładu Współczesnego Języka Polskiego,
naszego Mistrza i Nauczyciela, który obdarzył nas
swoją wiedzą, otwartym umysłem i wszechstronnym spojrzeniem
na problemy współczesnej lingwistyki i humanistyki.

Profesor Aleksander Wilkoń pozostanie na zawsze w naszych
myślach, lekturach i przedsięwzięciach badawczych.

Wyrazy głębokiego współczucia składamy
Żonie i całej Rodzinie Pana Profesora


Dyrekcja i pracownicy Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu
Śląskiego, uczniowie, współpracownicy i przyjaciele
z dawnego Instytutu Języka Polskiego imienia Ireny Bajerowej

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr. hab. Michała Bednarskiego


filologa klasycznego, wybitnego językoznawcy,
emerytowanego profesora Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, wychowawcy młodzieży studenckiej,
służącego pomocą i dobrą radą, oddanego ludziom
i sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. Michała Bednarskiego

filologa klasycznego, wybitnego językoznawcy,
uczonego rangi międzynarodowej,
emerytowanego profesora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Profesor był uczniem i bezpośrednim następcą
profesora Jana Safarewicza
w Instytucie Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim,
gdzie w latach 1970–1994 rozwijał badania nad językami
greckim i łacińskim.

Od roku 1994 do przejścia na emeryturę w 2014 roku
był pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego.
W latach 1998–2002 pełnił funkcję kierownika
Katedry Filologii Klasycznej.

Non omnis mortuus est.

Pracownicy i studenci dawnej Katedry Filologii Klasycznej
Uniwersytetu Śląskiego

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr hab. Ireny Okońskiej-Kozłowskiej


wieloletniej kierownik Zakładu Krystalografii w Instytucie Chemii,
związanej z Uniwersytetem Śląskim od początku istnienia uczelni,
wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży akademickiej,
oddanej ludziom i sprawom Uniwersytetu.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłej

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Ernesta Wilde


Prodziekana ds. kształcenia i studentów
Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń młodzieży studenckiej,
oddany ludziom i sprawom uczelni, służący pomocą i dobrą radą,
cieszący się szacunkiem i uznaniem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach