Nowe wyzwanie – Szkoła Prawa Hiszpańskiego i Praw Krajów Ameryki Łacińskiej

Prawo w znaczeniu regulacyjnym jest jednym ze zjawisk społecznych, które tradycyjnie opierają się zmianom. Prawo jako kierunek uniwersytecki koncentruje się zasadniczo na nauczaniu prawa krajowego w języku urzędowym danego kraju. Ostatnie 30 lat pokazało jednak, że znajomość języków obcych i prawa obcego, jako elementu porównawczego, okazuje się kluczowa. W związku z tym prawnicy (choć nie wyłącznie oni) powinni stawać się coraz bardziej „międzynarodowi”, mieć wszechstronne kompetencje, w szczególności znać prawo obce, obcy język i kulturę prawną. Mając to na uwadze, Wydział Prawa i Administracji UŚ zaoferował wszystkim studentom Uniwersytetu Śląskiego szczególny sposób na odkrywanie obcych porządków prawnych, kultur i języka (w czym Wydział ma już doświadczenie, organizując uprzednio szkoły prawa obcego).

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 na WPiA UŚ uruchomiona zostanie Szkoła Prawa Hiszpańskiego i Prawa Ameryki Łacińskiej, pod kierownictwem dr. Mauro Arturo Rivery, meksykańskiego naukowca pracującego obecnie na wydziale. Podczas tego międzynarodowego programu studenci poznają hiszpański system prawny oraz kluczowe zagadnienia dotyczące latynoamerykańskich porządków prawnych.

Inicjatywa ta zyskała poparcie i jest wspierana na bieżąco przez prof. dr hab. Ewę Rott-Pietrzyk, pełnomocnik ds. umiędzynarodowienia, oraz pracowników International Office na WPiA. Przychylnie do tego pomysłu odniósł się także dziekan WPiA, prof. dr hab. Czesław Martysz. Otwarcie Szkoły jest częścią szerszych wysiłków wydziału mających na celu zapewnienie studentom szerokiej oferty w zakresie międzynarodowego środowiska naukowego, m.in. poprzez programy, takie jak Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej i zapraszania profesorów wizytujących w ramach programu POWER-2.

Program kursu ma się składać z trzech modułów: 1) wprowadzenia do prawniczego języka hiszpańskiego, 2) wprowadzenia do prawa hiszpańskiego oraz 3) ogólnych cech prawa Ameryki Łacińskiej. Podczas zajęć z najlepszymi wykładowcami z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej studenci poznają istotne pojęcia dotyczące hiszpańskiego języka prawniczego, prawa hiszpańskiego i państw latynoamerykańskich, a to wszystko po hiszpańsku, który będzie językiem wykładowym podczas całego kursu.

Szkoła ma trwać od lutego do czerwca tego roku, a wykładowcami będą, m.in. profesorowie: Aday Jiménez, Natalia Torres, Alexandre Pazos, Luis Pomed, José Antonio Estrada, Alfonso Herrera, María Ángeles García i Mauro Arturo Rivera. Dodatkowo, wykładowcy mają również udzielać zainteresowanym studentom indywidualnych konsultacji. Uczestnicy Szkoły powinni znać język hiszpański na poziomie B1/B2, a także wykazywać entuzjazm i zainteresowanie przekraczające przeciętne zaangażowanie w zajęcia, co jest raczej oczywiste, gdyż tylko studenci, którzy nie kroczą przetartymi ścieżkami, zapisują się na nieobowiązkowe kursy.

Decyzja o rozpoczęciu nauki prawa obcego z pewnością przełoży się na zwiększone szanse na rynku pracy. Poznanie innej kultury prawnej i podniesienie kompetencji językowych może znacznie przyczynić się do przewagi konkurencyjnej na rynku usług prawniczych nie tylko na Śląsku, który to rynek staje się coraz bardziej międzynarodowym środowiskiem z wieloma międzynarodowymi partnerami handlowymi. Kurs użyteczny będzie także dla osób planujących ścieżkę kariery naukowej. Może bowiem przyczynić się do wykrystalizowania zainteresowań badawczych związanych z prawem hiszpańskim, a także ułatwić posługiwanie się metodą prawnoporównawczą. Nauka prawa jest szczególnie ekscytująca w języku obcym, uruchamia bowiem wyobrażenie porównawcze dotyczące instytucji prawnych.

Zainteresowanych studentów zapraszamy do rejestracji. Więcej informacji na stronie WPiA (www.us.edu.pl/wydzial/wpia). Jeśli masz pytania dotyczące Szkoły i jej programu, napisz śmiało do dr Mauro Arturo Rivery pełniącego funkcję dyrektora Szkoły.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! ¡Invitamos cordialmente a todos los interesados!