Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

SOCJOLOGIA. Nestorki i nestorzy polskiej socjologii pracy. Wybrane problemy. Red. Olga Czeranowska, Sławomira Kamińska-Berezowska, Bartosz Mika

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Grażyna Maroszczuk: Artykulacje traumy: Andrzej Strug, Tadeusz Konwicki

Kontynenty. Tom drugi: Studia i szkice o twórczości Bogdana Czaykowskiego. Red. Magdalena Rabizo-Birek, Bożena Szałasta-Rogowska

Literatura i żywioły. Red. Lucyna Nawarecka, Maria Janoszka

Zdzisław Marcinów: Daleko i blisko. Szkice o prozie XX wieku

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Romanica Silesiana” 2021. No 2 (20): Reception. Eds. Anna Czarnowus, Andrzej Rabsztyn

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Christian Jakob Altmann: Transkulturowość a przekład w trójkącie językowym. „Herztier” Herty Muller w czeskim i polskim przekładzie

Lech Miodyński: Slawistyka integralna – naukowy kanon i erozja systemu (kontrapunkty południowoi zachodniosłowiańskie)

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2021. T. 31: (Pro)testy. Red. Beata Pawletko

„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2021. T. 11. Cz. 1: Modernizm w przekładzie. Red. tomu Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2021. Nr 2 (8): Mity – stereotypy – uprzedzenia (III). Red. naukowa numeru 2 (8): Justyna Tymieniecka-Suchanek, Alina Mitek-Dziemba

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Matylda Sęk-Iwanek: Pejzaże miasta w komiksie. Studia nad komiksem (Seria: Oikos. Komparatystyka Literacka i Kulturowa, ISSN 2720-1104)

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Marzena Wysocka-Narewska: Language Fossilization in the Advanced Learners of Polish as a FL: Focus on Problems and Possible Solutions

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. „Postscriptum Polonistyczne” 2021. Nr 2 (28): Narodziny eko(glotto)dydaktyki / The birth of eco(glotto)didactics. Red. numeru: Maria Czempka-Wewióra, Wioletta Hajduk-Gawron

STUDIA O KULTURZE. Tomasz Bugaj: Pamięć represji. Świadkowie Jehowy w Związku Radzieckim

Justyna Adamus-Kowalska: Proces informatyzacji administracji publicznej i jego wpływ na kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego stanowiącego dziedzictwo kulturowe ludzkości

Gabriela Abrasowicz: (Trans) pozycje idei w postjugosłowiańskim dramatopisarstwie oraz teatrze (1990–2020). Perspektywa transkulturowa

SZTUKA I DYDAKTYKA. Zenon Mojżysz: Kultura muzyczna ewangelików na Śląsku Cieszyńskim w pierwszej połowie XVIII wieku. T. 1: Rys historyczny z wybranymi materiałami źródłowymi (Seria: Dyskursy sztuk(i), ISSN 2719-941X)

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Joanna Aleksandrowicz: Obrazy Andaluzji w kinie hiszpańskim (1910–2021)

PRAWO. „Problemy Prawa Karnego” 2021. T. 5, nr 2. Red. Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek

„Forum Polityki Kryminalnej” 2021. Vol. 2. Red. nacz. Dominika Bek

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2021. T. 29. Red. Maksymilian Pazdan

PSYCHOLOGIA. Magdalena Hyla: Fotografia osobowości. Wizerunek osób o cechach ciemnej triady osobowości

Magdalena Rode: Poznawcze i temperamentalne wyznaczniki kryminogenezy nieletnich

DYDAKTYKA. „Paidia i Literatura” 2021. Nr 3. Red. Bernadeta Niesporek‑Szamburska, Małgorzata Wójcik‑Dudek, Ľudmila Liptáková

PEDAGOGIKA. Tadeusz Sławek: A jeśli nie trzeba się uczyć... (Seria: Nowa Edukacja, ISSN 2720-1112)

Krzysztof Maliszewski: Bez-silna edukacja. O kształceniu kruchego (Seria: Nowa Edukacja, ISSN 2720- 1112)

Elżbieta Górnikowska-Zwolak: Polityka – edukacja – płeć kulturowa. Z perspektywy antropogiki społecznej

Patrycja Młynek: Współpraca środowisk: szkolnego i rodzinnego z perspektywy rodziców i nauczycieli

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA. Weronika Dragan: Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych granicznych ośrodków kolejowych Polski