Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. Andrzeja Kamińskiego

emerytowanego pracownika Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego,
wieloletniego kierownika Obserwatorium Meteorologicznego
i Laboratorium Dynamiki Środowiska Przyrodniczego,
klimatologa i meteorologa, cenionego nauczyciela akademickiego,
wychowawcy wielu pokoleń studentów,
cieszącego się szacunkiem i uznaniem środowiska,
oddanego sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Uczniom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem informujemy, że zmarła

śp.
Aniela Koczorowska


pracownica Działu Administracyjno-Gospodarczego
Kampusu Sosnowieckiego,
oddana ludziom i sprawom uczelni, służąca pomocą i radą.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor i wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Naszej Koleżance, Przyjaciółce,
Pani Profesor Ewie Jaskółowej, wieloletniej kierowniczce

Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
Uniwersytetu Śląskiego,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Męża Zdzisława

składają współpracownicy z Interdyscyplinarnego
Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną UŚ
i dawnej Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej.

Droga Pani Profesor, Ewo, przyjmij z serca płynące
słowa wsparcia w tych trudnych chwilach.

Szczere kondolencje składamy Córce, Zięciowi,
Wnukowi i całej Rodzinie.