Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

HISTORIA. Jakub Grudniewski: Pruska elita władzy na Górnym Śląsku (1871–1918)

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2020. T. 30. Red. Tomasz Kubin, Paweł Grzywna, Zbigniew Kantyka

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2020. T. 31. Red. Tomasz Kubin, Paweł Grzywna, Zbigniew Kantyka

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Marian Kisiel: Splot. Szkice o poezji polskiej, rosyjskiej i żydowskiej

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Ewa Wylężek: Tropes of Tauromachy: Representations of Bullfighting in Selected Texts of Anglophone Literature

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2020. T. 30: Pokolenia. Red. Beata Pawletko

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 8. Red. Wioletta Wilczek

„Logopedia Silesiana” 2020. T. 9. Red. Olga Przybyla

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Między książką a literaturą. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor dr hab. Teresie Wilkoń z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej. Red. Katarzyna Tałuć, Marta Nadolna-Tłuczykont

STUDIA O KULTURZE. Marek Pacukiewicz: Krajobrazy kontekstu

PEDAGOGIKA. „International Journal of Research in E-learning” 2020, vol. 6 (1). Ed. in Chief Eugenia Smyrnowa-Trybulska, eds. of Thematic Issue: Nataliia Morze, Josef Malach, Tatiana Noskova, António dos Reis, Eugenia Smyrnova-Trybulska

„International Journal of Research in E-learning” 2020, vol. 6 (2). Ed. in Chief Eugenia Smyrnowa-Trybulska, eds. of Thematic Issue: Nataliia Morze, Josef Malach, Tatiana Noskova, António dos Reis, Eugenia Smyrnova-Trybulska

Lucie Zormanová: Polské národnostní školství na Zaolší (Polskie szkolnictwo narodowościowe na Zaolziu)

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA. Turystyka historyczna. T. 2. Red. Zbigniew Hojka, Krzysztof Nowak

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Anna Swoboda: La prose de Ken Bugul: entre le réel et le surnaturel

Dominika Dykta: Ciao! Me uala? Perché i talamonesi cambiano il codice. Analisi cognitiva dell’alternanza e del cambio di codice tra l’italiano e il dialetto talamonese

Paweł Kamiński: La figure du Juif errant. Dans la prose française du XXe siècle

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Periferno u hrvatskoj književnosti i kulturi / Peryferie w chorwackiej literaturze i kulturze. Red. Leszek Małczak, Krešimir Bagić, Zvjezdana Rados

FILOLOGIA KLASYCZNA. Szkice o antyku. T. 6: Człowiek w relacji z naturą. Red. Edyta Gryksa

Przemysław Piwowarczyk: Lexicon of Spiritual Powers in the Nag Hammadi “Library” in the Light of the Texts of Ritual Power

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Piotr Mamet, Anna Majer: The Discourse of M. Managing British Intelligence in James Bond Movies

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Periferno u hrvatskom jeziku, kulturi i društvu / Peryferie w języku chorwackim, kulturze i społeczeństwie. Red. Robert Bońkowski, Milica Lukić, Krešimir Mićanović, Paulina Pycia-Košćak, Sanja Zubčić

STUDIA O KULTURZE. Jacek Tomaszczyk, Anna Matysek: Angielsko-polski słownik IA, UX, UI & SEO

Kamila Gęsikowska: „Wyższa kultura duchowa”. Program i działalność Polskiego Towarzystwa Teozoficznego na Śląsku Cieszyńskim (1919–1931)

Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje. Red. Ewa Wąchocka

SZTUKA I DYDAKTYKA. Karolina Tomczak: Artystyczne światy Anny Szpakowskiej-Kujawskiej. Zbliżenia

PRAWO. Piotr Buława: Tax cancellation: A comparative analysis

PSYCHOLOGIA. Monika Kornaszewska-Polak: Emocje i płeć. Studium dynamiki zaangażowania i dystansowania w związkach romantycznych

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2020. T. 1 (54): Kurs na ignorancję. Red. nacz. Krzysztof Maliszewski