Nekrologi


Z bólem i smutkiem informujemy, że zmarła

śp.
mgr Izabela Kiszczyńska-Kołek

wieloletnia pracownica Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych,
ceniona bibliotekarka, oddana ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem informujemy, że zmarła

śp.
mgr Ilona Neffe


nauczycielka akademicka Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego,
oddana ludziom i sprawom uczelni, służąca pomocą i dobrą radą.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym i Współpracownikom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. Jana Leszkiewicza


emerytowanego pracownika Katedry Geomorfologii byłego
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego,
cenionego badacza i nauczyciela akademickiego,
wychowawcy wielu pokoleń geografów,
cieszącego się szacunkiem środowiska, służącego pomocą
i dobrą radą, oddanego ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem oraz w poczuciu niepowetowanej straty
informujemy, że zmarł

profesor Jean Nicod

doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w 1994 roku,

wybitny geograf i geomorfolog, badacz zjawisk krasowych
i geomorfologii regionu śródziemnomorskiego, twórca francuskiej
szkoły geomorfologii krasowej, twórca i prezes Association Française
de Karstologie
(A.F.K., Francuskiego Towarzystwa Badań Krasu) w latach 1977– 1986,
a później jego honorowy prezes, były prezes Commision de
Phenomene Karstique du Comite National de Geographie (Komisji
Zjawisk Krasowych przy Narodowym Komitecie do spraw Geografii),
profesor Uniwersytetu Aix-en-Provence – Marseille II w latach
1968–1989 i emerytowany profesor w latach 1989–1993, związany
również z uniwersytetem w Nicei, członek korespondent Słoweńskiej
Akademii Nauk i Sztuk, twórca i redaktor czasopism naukowych
„Karstologia” oraz „Méditerranée”.

W naszej pamięci pozostanie jako przyjaciel Uniwersytetu Śląskiego,
zasłużony w kreowaniu i realizacji współpracy naukowej pomiędzy
polskimi i francuskimi geografami i badaczami zjawisk krasowych,
szczególnie w trudnych dla międzynarodowej aktywności polskich
naukowców w latach 70. i 80. XX wieku.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach