Nauczyciele pod presją

5 marca 2021 roku odbyła się kolejna edycja dorocznej konferencji naukowo-dydaktycznej organizowanej przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ pod tytułem „Innowacje i nowe wyzwania w edukacji językowej”. W tym roku uczestnicy konferencji spotkali się online na platformie Zoom.

W imieniu organizatorów uczestników i gości powitał dr Ryszard Kalamarz, dyrektor SPNJO UŚ. Obrady otworzyła dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ, prorektor ds. kształcenia i studentów. Następnie zabrała głos prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker, pełnomocnik rektora ds. nauczania języków obcych, która przedstawiła efekty obrad poprzednich edycji konferencji zebranych w wydawanych co roku monografiach tematycznych w serii „Publikacje Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych”. Wykład plenarny pod intrygującym tytułem „Nauczyciele pod presją – wstrząśnięci czy zmieszani?” wygłosiła prof. dr hab. Hanna Komorowska (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Podjęła w nim problematykę autonomii nauczyciela ukazanej z perspektywy zmieniających się uwarunkowań systemu edukacji i oczekiwań względem roli nauczyciela.

Następnie prelegenci wygłaszali referaty w czterech obszarach tematycznych. Wszystkie oparte były na doświadczeniach wynikających z edukacji na odległość. Dr Jolanta Łącka-Badura (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) mówiła o dystansie i bliskości w relacji student – wykładowca na zajęciach językowych prowadzonych zdalnie, a dr Ewa Półtorak (UŚ) – o lęku przed popełnieniem błędu i sposobach jego pokonywania na lekcjach drugiego/kolejnego języka obcego. Dr Katarzyna Lidia Papaja (UŚ) zajęła się wyzwaniami, przed jakimi stoją studenci podczas pandemii covid-19, natomiast mgr Paweł Kaźmierczak (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Anna Sworowska (UW) i mgr Katarzyna Fredén De Los Rios (Vuxenutbilding w Skövde w Szwecji) – tematem warsztatów językowych w dobie pandemii. Pierwszą część konferencji zamknął wykład interaktywny prof. dr hab. Danuty Gabryś-Barker na temat wprowadzania elementów psychologii pozytywnej na zajęciach językowych.

Drugą część konferencji otworzył wykład plenarny poświęcony poczuciu własnej skuteczności nauczyciela w cyfrowej klasie językowej, który wygłosił dr hab. Zbigniew P. Możejko (UW). W kolejnych sesjach tematycznych uczestnicy wysłuchali prelekcji m.in. dr Marii Stec, prof. UŚ o konstruowaniu materiałów online dla studentów i doktorantów, dr Eweliny Poniedziałek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) o tworzeniu własnych materiałów cyfrowych i gamifikacji na lekcjach języka hiszpańskiego, mgr Krystyny Breszki (Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej) o potrzebie utrzymania uwagi i wzmacniania zaangażowania studentów. Dr Karolina Ociepa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) zajęła się nauczaniem języka hiszpańskiego od podstaw z wykorzystaniem języka angielskiego, dr Halina Chmiel-Bożek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) omawiała ćwiczenia tłumaczeniowe w podręcznikach do nauki języka francuskiego dla szkół średnich. Mgr Katarzyna Gajda (UW) pokazywała, jak skutecznie angażować na lekcjach online z wykorzystaniem platformy Canva dla oświaty, mgr Agnieszka Kruszyńska (Uniwersytet Łódzki) zajęła się zadaniami interaktywnymi w nauczaniu sprawności mówienia w języku hiszpańskim na lekcjach online, a mgr Katarzyna Zalisz i mgr Kamila Zielińska-Nowak (Uniwersytet Wrocławski) poruszyły temat gier planszowych w dobie zdalnego nauczania języków obcych.

Podsumowując obrady, dr Ryszard Kalamarz zwrócił uwagę na fakt, że konferencja dała możliwość wymiany doświadczeń glottodydaktyków po roku nauczania zdalnego. Okazuje się, że coraz lepiej wyposażeni w niezbędne środki do prowadzenia zajęć online nauczyciele rekonstruują swój styl nauczania i śmielej wprowadzają innowacyjne rozwiązania metodyczne.

Dzień spędzony razem na platformie Zoom był jedynie namiastką atmosfery poprzednich konferencji – pełnych nieformalnych rozmów, spotkań z dawnymi znajomymi z czasów studiów, wspaniałych koncertów w wykonaniu studentów i nauczycieli z wydziału cieszyńskiego. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że kolejne spotkanie za rok będzie miało miejsce już w postpandemicznej rzeczywistości.

Autorzy: Zdzisław Ciuk