Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

HISTORIA. „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2020. T. 12 (16). Red. Jerzy Sperka, Bożena Czwojdrak

„Wieki Stare i Nowe” 2020. T. 15 (20). Red. nacz. Agata Kluczek, z-ca red. nacz. Dariusz Rolnik

TEOLOGIA. „Philosophy and Canon Law” 2020. Vol. 6: Between the Culture of the Right to Responsible Parenthood and the Culture of the “New” Human Rights: Reproductive and Sexual (II). Ed. Andrzej Pastwa

„Ecumeny and Law” 2020, Vol. 8: Idea of Synodality: Contexts, Challenges, and Perspectives (II). Ed. Andrzej Pastwa

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2020. T. 20. Red. Agnieszka Pieńczak, Magdalena Szalbot

SOCJOLOGIA. Jakość pracy a stan więzi społecznych. Monografia poświęcona pamięci prof. Władysława Jachera w dziesiątą rocznicę śmierci. Red. Łukasz Trembaczowski

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2020. T. 29. Red. Tomasz Kubin, Zbigniew Kantyka, Paweł Grzywna

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Beata Stuchlik-Surowiak: „Historiej starych” czytanie. Człowiek i świat w „Chronografii albo Dziejopisie Żywieckim” Andrzeja Komonieckiego

Janowe. Teksty i konteksty. Red. Iwona Gralewicz-Wolny, Joanna Kisiel, Beata Mytych-Forajter

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2020, nr 2 (16): Rozprawy i artykuły: Zaangażowanie i rewolucje. Prezentacje: Ananda Devi. Red. nauk. działu „Zaangażowanie i rewolucje”: Marta Baron-Milian, Aleksandra Więcek-Gigla; red. nauk. działu „Prezentacje”: Katarzyna Szopa

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Romanica Silesiana” 2020, No 2 (18): Les (re)visions canadiennes: projections, changements, révolutions. Sous la rédaction de Ewelina Berek, Joanna Warmuzińska-Rogóż, avec la collaboration de Justyna Fruzińska, Krzysztof Majer, Magdalena Marczuk-Karbownik

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2020. T. 10. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2018). Red. tomu Monika Gawlak

„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2020, nr 6: Mity – stereotypy – uprzedzenia. Red. Justyna Tymieniecka-Suchanek, Alina Mitek-Dziemba

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Język Artystyczny. T. 17: Obrzeża, marginesy, rudymenty... Red. Artur Rejter

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. „Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2020. Vol. 6 (2). Eds. Danuta Gabryś-Barker, Adam Wojtaszek

„Neophilologica” 2020, vol. 32: Autour de la notion de pragmatème et de notions connexes: diversité d’approches, de termes et de pratiques et autres études. Sous la rédaction de Wiesław Banyś et Beata Śmigielska

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Piotr Czerwiński: Знак и значение. Семантика предсказаний в знамениях, повериях и приметах

Piotr Czerwiński: Зазеркалье. Предметный мир примет и пове- рий (Свадебный цикл)

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. „Postscriptum Polonistyczne” 2020, nr 2 (26): Niezmienność i zmiana jako perspektywy badawcze. Red. Romuald Cudak, Maria Czempka-Wewióra

STUDIA O KULTURZE. Kulturowe historie podróżowania. Red. Marek Pacukiewicz, Adam Pisarek, Jakub Dziewit

Adam Didur. Droga artystyczna przez Metropolitan Opera do Bytomia. Red. Grażyna Golik-Szarawarska

MUZYKA. Danuta Zoń-Ciuk: Ryszard Gabryś. Utwory chóralne

PRAWO. „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2020. Nr 1–2. Red. nacz. Grzegorz Dobrowolski