Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. Eugeniusza Jaworskiego


etnologa, antropologa, kulturoznawcy,
wieloletniego pracownika Uniwersytetu Śląskiego,
współtwórcy Zakładu Teorii i Historii Kultury
na Wydziale Filologicznym.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel
akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów,
służący pomocą i dobrą radą, oddany ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Uczniom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr hab. Barbary Gutkowskiej


długoletniej wykładowczyni Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego, literaturoznawczyni,
badaczki historii literatury XX wieku,
autorki licznych prac naukowych poświęconych
literaturze współczesnej.

W naszej pamięci pozostanie jako wybitna uczona i ceniona
nauczycielka akademicka, wychowawczyni wielu pokoleń
literaturoznawców, oddana ludziom i sprawom uczelni,
ciesząca się szacunkiem środowiska.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Uczniom Zmarłej

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr hab. Barbary Gutkowskiej

badaczki historii literatury XX wieku,
znakomitej uczonej i wykładowczyni
w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego.

Wyrazy głębokiego współczucia
Jej najbliższym, współpracownikom i przyjaciołom

składają

Dziekan wraz z całą społecznością akademicką
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 22 grudnia 2020 roku

zmarła

prof. dr hab. Barbara Gutkowska


ceniona literaturoznawczyni, autorka wielu książek
poświęconych literaturze współczesnej,
wspaniała wykładowczyni akademicka
przez wiele lat pracująca
na Wydziale Filologicznym (obecnie Humanistycznym)
Uniwersytetu Śląskiego.

Cześć Jej pamięci!

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu

Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy
z Instytutu Literaturoznawstwa
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Śląskiego

 

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
mgr Haliny Chełkowskiej


emerytowanego pracownika Wydziału Biologii i Ochrony
Środowiska, członka Prezydium Koła NSZZ „Solidarność”
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w latach 1980–1981,
członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu
Śląskiego w kadencjach 1989–1990 i 1998–2002.
W naszej pamięci pozostanie jako ceniona nauczycielka akademicka,
współtwórczyni i działaczka NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu
Śląskiego, oddana ludziom i sprawom uczelni, ciesząca się
szacunkiem środowiska.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Uczniom Zmarłej

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
mgr Haliny Chełkowskiej
z d. Smulkowskiej
10 II 1926 – 2 I 2021


emerytowanego pracownika Wydziału Biologii i Ochrony
Środowiska, członka Prezydium Koła NSZZ „Solidarność”
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w latach 1980–1981,
członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu
Śląskiego w kadencjach 1989–1990 i 1998–2002.

Utraciliśmy cenionego nauczyciela akademickiego,
wychowawcę wielu pokoleń, wielkiego społecznika,
współtwórcę i działacza „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego,
członka Komisji Zakładowej.

Halina Chełkowska służyła wszystkim pomocą i dobrym słowem, Jej
szlachetność, życzliwość i dobroć sprawiały, że cieszyła się wielkim
szacunkiem i uznaniem, była osobą powszechnie lubianą.

Będzie Jej nam wszystkim brakowało.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w modlitwie o spokój i ukojenie w bolesnych chwilach,

Przyjaciele z „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
mgr Janiny Cybulskiej


emerytowanej pracownicy Instytutu Pedagogiki Muzycznej
na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym
w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
oddanej ludziom i sprawom uczelni, służącej pomocą
i dobrą radą, cieszącej się szacunkiem środowiska.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem informujemy, że zmarła

śp.
Lidia Kałkusińska


emerytowana pracownica Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego,
oddana ludziom i sprawom uczelni, służąca pomocą i dobrą radą.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłej


wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach