Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki
prace naukowe

JĘZYKOZNAWSTWO. Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym. Red. Andrzej Charciarek, Anna Zych

Swietłana Biczak: Языковые механизмы комизма в произведениях Михаила Жванецкого

Jakość w kształceniu językowym. Rozważania teoretyczne i praktyczne rozwiązania. Red. Danuta Gabryś-Barker, Ryszard Kalamarz

„Linguarum silva”. T. 8: Język w (kon)tekście… Szkice historycznojęzykowe, porównawcze i współczesne. Red. Barbara Mitrenga

HISTORIA. Jacek Szpak: Polska prowincja paulinów od XVII wieku do 1864 roku. Dzieje gospodarcze: klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie

SOCJOLOGIA. Struktury projektów działań. Światy absolwentów studiów doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Red. Piotr Wróblewski

POLITOLOGIA. Justyna Łapaj-Kucharska: Polityka zagraniczna Polski wobec Ameryki Łacińskiej w okresie pozimnowojennym

Zapowiedzi
prace naukowe

FILOZOFIA. Tomasz Sapota, Iwona Słomak: „Kobiety fenickie” Lucjusza Anneusza Seneki. Opracowanie monograficzne

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje). Red. Bernadetta Ciesek-Ślizowska, Beata Duda, Ewa Ficek, Katarzyna Sujkowska-Sobisz