Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

mgr Mirosławy Koziary


emerytowanej, cenionej pracownicy
Działu Nauki Uniwersytetu Śląskiego,
Osoby życzliwej, służącej pomocą i dobrą radą,
oddanej ludziom i sprawom uczelni,
cieszącej się szacunkiem środowiska.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

dr Urszuli Kamińskiej

emerytowanej pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego,
cenionego nauczyciela akademickiego,
zaangażowanej wychowawczyni wielu pokoleń pedagogów,
służącej pomocą i dobrą radą,
oddanej ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

dr. hab. Mariana Gieruli, prof. UŚ


pracownika Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Uniwersytetu Śląskiego,
wieloletniego Kierownika Zakładu Dziennikarstwa,
jednego z głównych inicjatorów i koordynatorów
badań medioznawczych na Śląsku,
Nauczyciela i Wychowawcy
wielu pokoleń dziennikarzy i badaczy komunikowania.

Badacza zajmującego się tematyką komunikowania lokalnego,
transformacji polskiego systemu medialnego
i systemów państw byłego Związku Radzieckiego;
współpracującego z największymi uniwersytetami Federacji Rosyjskiej.

W naszej pamięci pozostanie jako wybitny uczony
i ceniony nauczyciel akademicki,
Osoba powszechnie lubiana, oddana ludziom i sprawom uczelni,
ciesząca się autorytetem i szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Profesora
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach