Pierwsze Forum Polskich Organizatorów Festiwali Naukowych

Sukces Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE oraz działalność Uniwersytetu Śląskiego jako lidera całego przedsięwzięcia zostały zauważone i docenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – resort wybrał naszą uczelnię na gospodarza pierwszego Forum Polskich Organizatorów Festiwali Naukowych, które zorganizowano w Katowicach przy okazji czwartej edycji ŚFN.

Podsekretarz stanu dr Anna Budzanowska oraz Piotr
Ziółkowski – dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć
Ministra przy tablicy z podpisami członków
Porozumienia Organizatorów Festiwali Nauki w Polsce
Podsekretarz stanu dr Anna Budzanowska oraz Piotr Ziółkowski – dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra przy tablicy z podpisami członków Porozumienia Organizatorów Festiwali Nauki w Polsce

W Forum, które odbywało się 27 i 28 stycznia, wzięło udział blisko 90 osób. Grono to stanowili zarówno przedstawiciele największych i najbardziej znanych polskich festiwali nauki, jak i reprezentanci przedsięwzięć przeprowadzanych na mniejszą skalę. W spotkaniu uczestniczyli również goście zagraniczni: Ellie Petrie – dyrektor programowa Science Festival w Cheltenham oraz Jennie Turner – dyrektor operacyjna Vetenskapsfestivalen (Międzynarodowego Festiwalu Nauki) w Göteborgu. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowała podsekretarz stanu dr Anna Budzanowska.

Pierwszego dnia forum uczestnicy przebywali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie mogli z bliska zobaczyć, jak wygląda Śląski Festiwal Nauki na żywo. W programie znalazł się panel dyskusyjny dotyczący społecznej odpowiedzialności festiwali naukowych. Poprowadził go prof. dr hab. Ryszard Koziołek – dyrektor generalny ŚFN oraz prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów, a jego rozmówcami byli: Agnieszka Motyl – dyrektor Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, dr Zuzanna Toeplitz – dyrektor Warszawskiego Festiwalu Nauki, dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK jako przedstawiciel Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie, dr hab. inż. Ryszard Polechoński – środowiskowy koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz dr hab. inż. Jacek Soroka, em. prof. ZUT – prezes Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego.

27 stycznia podpisano również list intencyjny w sprawie utworzenia sieci współpracy pod nazwą Porozumienie Organizatorów Festiwali Nauki w Polsce. Członkami założycielami zostało 25 podmiotów: Bałtycki Festiwal Nauki, Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki, Bydgoski Festiwal Nauki, Dolnośląski Festiwal Nauki, European Rover Challenge, Festiwal Nauki Akademii WSB, Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie, Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach, Festiwal Nauki Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach, Festiwal Nauki Politechniki Częstochowskiej, Festiwal Nauki w Warszawie, Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, Gorzowski Festiwal Nauki z AWF, Lubelski Festiwal Nauki, Nyski Festiwal Nauki, Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, Opolski Festiwal Nauki, Piknik Nauki EKSPLORACJE w Rzeszowie, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Powiślański Festiwal Nauki, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Śląski Festiwal Nauki KATOWICE, Świętokrzyski Festiwal Nauki, Toruński Festiwal Nauki oraz Zachodniopomorski Festiwal Nauki. Sygnatariusze utworzyli radę sieci, której pracom w początkowym okresie działalności będzie przewodzić Uniwersytet Śląski. Otwarta formuła porozumienia ma umożliwić dołączanie kolejnych przedsięwzięć w przyszłości, a współpraca w obrębie sieci ma służyć wymianie doświadczeń oraz inicjowaniu działań o zasięgu ogólnopolskim.

28 stycznia miejscem obrad była siedziba Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, gdzie odbyły się trzy panele tematyczne. Pierwszy, dotyczący społecznych skutków festiwali nauki, poprowadził prof. Ryszard Koziołek, a wzięli w nim udział m.in. dr hab. Edyta Sierka, popularyzatorka nauki, organizatorka Nocy Biologów na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ, oraz dr Mikołaj Marcela, pisarz i badacz popkultury z Wydziału Humanistycznego UŚ. Drugi poświęcony był różnym modelom organizacji festiwali nauki, o czym dziennikarz Polskiego Radia Katowice i jeden z ambasadorów ŚFN Jarosław Juszkiewicz rozmawiał m.in. z Justyną Szostek-Aksamit, dyrektor wykonawczą ŚFN. W trzecim natomiast rzecznik prasowy ŚFN Radosław Aksamit oraz koordynator ds. promocji ŚFN Martyna Fołta dzielili się dobrymi praktykami z zakresie działań promocyjnych i czynienia wydarzenia jak najbardziej widzialnym i rozpoznawalnym w przestrzeni publicznej.

Uczestnicy Forum otrzymali również zaproszenie do udziału w programie dla delegatów organizowanym w ramach 4. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Uczestniczyło w nim ponad 40 osób.

Autorzy: Tomasz Płosa
Fotografie: Agnieszka Szymala